Nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ phổ biến từ 35- 37oC; riêng huyện Bảo Lạc và thành phố Cao Bằng nhiệt độ từ 38 - 40oC. Nắng nóng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân; nhiều nơi rơi vào cảnh hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất. Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5.                                                   
                                                                                                    Nhóm P.V

Các Album đã đăng