Hào khí Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng đã làm địa cầu “chấn động” nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng, không quản ngại hy sinh của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu kéo dài 55 ngày đêm máu lửa. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân và dân ta. Tại Thành phố Điện Biên vẫn còn những chiến tích ghi lại những năm tháng hào hùng, tưởng nhớ công lao của những người cha, người anh đã ngã xuống bảo vệ nền độc lập, tự do dân tộc.                                                      
                                                                                                          Nhóm PV

Các Album đã đăng