Nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lô Lô

Hiện nay, ở Cao Bằng, dân tộc Lô Lô chỉ còn hơn 2.000 hộ, quần cư sinh sống tại các xóm vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới của 4 xã thuộc 2 huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc. Người Lô Lô có tinh thần cố kết cộng đồng cao, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong cuộc sống thường ngày.
                                                                                                    Trường Hà - Văn Hiếu

Các Album đã đăng