Độc đáo Lễ mừng thọ của người Tày

Lễ Mừng thọ người Tày Cao Bằng thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới, sau Tết cổ truyền. Đây là dịp để con cháu thể hiện sự tôn kính với các bậc cao niên được thực hiện với một nghi thức tôn nghiêm, trang trọng, mang bản sắc văn hóa và tín ngưỡng của từng dân tộc. Mừng thọ cho người cao tuổi đối với người Tày nói riêng và các dân tộc nói chung là truyền thống có từ lâu đời, thể hiện nền nếp, gia phong của một gia đình mà còn mang ý nghĩa về văn hóa dân tộc.

                                                                                                                                         P.V

Các Album đã đăng