Khó khăn ở Lũng Mật

Xóm Lũng Mật, xã Sóc Hà (Hà Quảng) hiện có 13 hộ dân sinh sống, 100% là dân tộc Dao đỏ. Xóm chưa có đường giao thông, thiếu nước sinh hoạt; canh tác trên đất nương rẫy, độ dốc cao (2 - 3 năm đất bạc màu không canh tác được), năng suất cây trồng thấp, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.
                                                                                                            Lương Thanh.

Các Album đã đăng