Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với nhân dân Cao Bằng

Ngày 9/3/2015, các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương lên thăm, làm việc tại Cao Bằng. Một số hình ảnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Trung ương tại Cao Bằng.           
                                                                                                                                          P.V

Các Album đã đăng