Miến dong Nguyễn Huệ

Nghề làm miến dong ở xã Nguyễn Huệ (Hòa An) là nghề truyền thống lâu đời. Hằng năm, vào thời điểm này người dân trong xã tập trung làm miến dong cho vụ Tết Nguyên đán. Những phên miến trải khắp sân, quanh nhà các gia đình làm miến. Nghề làm miến dong đã góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương.  
                                                                                                                                    P.V

Các Album đã đăng