Sức sống mãnh liệt nơi biển đảo yêu thương

Giữa biển khơi mênh mông, những đảo chìm, đảo nổi quanh năm trằn mình với nắng gió, bão biển. Quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Biển, đảo ngày càng tươi đẹp bởi sức sống mãnh liệt của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi đây.

                                                                                                                               Vương Biên

Các Album đã đăng