Ấn tượng chương trình “Hành quân về nguồn”

Từ ngày 8 - 9/12, Tổng cục Chính trị phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.                                    P.V

Các Album đã đăng