Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Đồn Biên phòng Quang Long quản lý đường biên giới dài 18,6 km trên địa bàn hai xã Quang Long, Việt Chu (Hạ Lang). Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Đồn sát cánh cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.                                                     Thanh Loan – Huy Hùng

Các Album đã đăng