Nam Tuấn xây dựng nông thôn mới

Diện mạo Nam Tuấn hôm nay đã có nhiều đổi thay, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên. Được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa An, những năm qua, Nam Tuấn tập trung nội lực, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2015 đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.                 
                                                                                                                                    P.V

Các Album đã đăng