Vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Hiện nay, tình trạng vi phạm giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở Thành phố diễn ra phổ biến. Mặc dù các lực lượng chức năng ra quân tuần tra kiểm soát, thiết lập trật tự đô thị nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra trên các tuyến phố. Hơn lúc nào hết, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, văn hoá giao thông cần được nâng lên trong cả cộng đồng, nhằm phòng và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.                                                                                                                 P.V

Các Album đã đăng