Vì một cộng đồng ấm no, hạnh phúc

Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" được Chi nhánh Viettel Cao Bằng triển khai trên địa bàn tỉnh đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương. 150 con bò với tổng giá trị gần 2 tỷ 300 triệu đồng trao cho 150 hộ nghèo tại 5 huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, là hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần vì mục tiêu chung sức với xã hội xây dựng một cộng đồng ấm no, hạnh phúc.                                                C.H - H.H

Các Album đã đăng