Sẵn sàng bước vào năm học mới 2014 - 2015

Để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, các địa phương, trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác hoàn thiện về cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp. Các bậc phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập để sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều thành tích cao.
                                                                                                                                        P.V

Các Album đã đăng