Nhiệt huyết tuổi trẻ trên quê hương cách mạng

Phát huy truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng, Đoàn thanh niên huyện Hà Quảng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực. Thực hiện tốt hai phong trào “Xung kích , Đồng hành”, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện..., góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.            
                                                                                                                    P.V

Các Album đã đăng