Nhộn nhịp ngày mùa

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa xuân và cấy vụ mùa. Trên khắp các cánh đồng, đâu đâu cũng thấy một không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      Tiến Dũng

Các Album đã đăng