Vẻ đẹp ngày mùa vùng cao

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các huyện miền Đông trong tỉnh khẩn trương thu hoạch vụ ngô xuân và sản xuất vụ mùa. Không khí lao động sản xuất trên đồng ruộng, nương rẫy tạo nên một bức tranhvùng cao thật sống động.                                                                      Vũ Tiệp - Huy Hùng

Các Album đã đăng