Nơi giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cuộc sống

Chăm sóc, dạy dỗ trẻ khuyết tật bằng tất cả tình thương, sự đồng cảm và trách nhiệm, giúp các em hòa nhập cuộc sống là tấm lòng của các thầy, cô giáo Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Tất cả đều mong muốn đem lại sức khoẻ, sự tự tin, giúp các em hòa nhập, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
                                                                                                          Huy Hùng - Vũ Tiệp - Công Hải

Các Album đã đăng