Linh thiêng Mường Phăng

Khu di tích Mường Phăng thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - 60 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn nơi đây làm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, Bộ Chỉ huy Chiến dịch mà trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.     P.V

Các Album đã đăng