Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với nhân dân Cao Bằng

Ngày 21/8/2013, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên thăm, làm việc tại Cao Bằng. Một số hình ảnh của Chủ tịch nước trong chuyến công tác tại Cao Bằng:  P.V

Các Album đã đăng