Nét đẹp các trang phục dân tộc

Hội thi Hát dân ca – Trình diễn trang phục tổ chức tại huyện Hà Quảng thu hút nhiều bộ trang phục độc đáo của các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao cùng tham gia trình diễn. Mỗi bộ trang phục đều có nét đẹp độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.             Ảnh: Phương Mai

Các Album đã đăng