Lễ thông tuyến vận tải quốc tế Cao Bằng (Việt Nam) - Bách Sắc (Trung Quốc)

Ngày 18/7/2013, tại km số 0, Cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), UBND tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) phối hợp với chính quyền thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Lễ thông tuyến vận tải hành khách, hàng hóa quốc tế Cao Bằng (Việt Nam) - Bách Sắc (Trung Quốc). Ảnh: P.V

Các Album đã đăng