Bạn đang xem: Trang chủ » Non nước Cao Bằng

Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh vào các lĩnh vực ưu tiên

Thứ năm 22/11/2018 15:00

Hiệu quả của việc thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thể hiện qua việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân..., góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Một góc Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Ảnh: C.H

Thời gian qua, công tác kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh và đạt được một số kết quả tích cực. Năm 2017, nhiều dự án tiếp tục được triển khai với số vốn đạt hơn 1.056,71 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. 9 tháng năm 2018, nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt trên 926 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Để tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào địa phương, tỉnh tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư.

Tỉnh luôn xác định thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng với phương châm sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực ở địa phương, tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, trọng tâm là phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như: Khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Tranh thủ ngày càng nhiều vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý kinh tế trong và ngoài nước để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút vốn đầu tư vào các ngành: du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến xuất khẩu, ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có khoa học công nghệ, trình độ quản lý cao, đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại.

Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, phát huy tiềm năng du lịch lớn của tỉnh: Phấn đấu đến năm 2020, định hình cơ bản mô hình phát triển du lịch của tỉnh với các giá trị đặc trưng, đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, hoạt động dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập xã hội.

  Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành nền nông nghiệp hữu cơ, hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông lâm nghiệp; Đầu tư phát triển nuôi, trồng, chế biến nông lâm sản sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại.

Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hàng xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu.

Khuyến khích các dự án chế biến khoáng sản tái cơ cấu, hợp tác theo nhóm nhằm tăng năng lực tài chính, thiết bị và công nghệ, chế biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, giảm số cơ sở chế biến để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài có hiệu quả kinh tế.

Thu hút các nhà đầu tư để đầu tư phát triển các khu đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh nhằm tạo ra các khu đô thị văn minh, hiện đại.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp: Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp để mở rộng diện được đầu tư kinh doanh của người dân, thực hiện thống nhất các quy định của Luật Đầu tư.

Hoàn chỉnh và công bố rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đầu tư không còn phù hợp nhằm khuyến khích các nhà đầu tư.

Nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giải quyết nhanh, đơn giản các thủ tục đầu tư, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu tiêu cực đối với nhà đầu tư. Tạo cơ sở pháp lý, điều kiện kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các dự án đang hoạt động ở địa phương, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mới vào đầu tư.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nhũng nhiễu với các nhà đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, kiểm tra giám sát. Xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu với các nhà đầu tư ở cơ quan quản lý nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết, công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại các địa bàn trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xác định rõ danh mục dự án cần thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh cũng như nhu cầu thị trường, ưu tiên dự án đầu tư phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Tiếp tục quan tâm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của Cao Bằng.

Với tiềm năng thế mạnh sẵn có, sự chủ động trong các chính sách khuyến khích mở rộng, tin tưởng rằng qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2018, tỉnh sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư đến với địa phương.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh