Bạn đang xem: Trang chủ » Nhịp cầu nhân ái
Báo Cao Bằng - Công ty BHNT Prudential Việt Nam: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết
Ngày 19/12/2011, tại xóm Khuổi Rặp, xã Bảo Toàn (Bảo Lạc), Báo Cao Bằng phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trao 20 triệu đồng cho hộ Phùng Chàn Chiêu, dân tộc Dao, 62 tuổi, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn.