Tận tâm với sự nghiệp an sinh xã hội

Thứ tư 20/12/2017 06:00

Tận tâm với sự nghiệp an sinh xã hội, có trách nhiệm trong công việc, luôn gương mẫu đi đầu để các cán bộ noi theo, đó là nhận xét chung của những cán bộ công tác trong ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Mạnh Tuấn.
Trải qua nhiều vị trí công tác, tháng 10/2007, ông Tuấn nhận trọng trách làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh. Với vai trò đứng đầu, ông lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Là người của công việc, vì công việc, ông luôn không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tâm, tận lực, hết mình, chu đáo, phục vụ đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); động viên công chức, viên chức thực hiện tốt công việc được giao. Phân công cán bộ đảm trách các công việc một cách hợp lý, xây dựng phong trào thi đua trong toàn đơn vị có hiệu quả, được mọi người hưởng ứng cao. Ông chủ động nắm bắt, chỉ đạo, điều hành công tác của ngành một cách nhạy bén, sâu sát, linh hoạt, kịp thời. Thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng nhưng không khoán trắng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo và nắm bắt tình hình cơ sở, đề ra các biện pháp xử lý, tháo gỡ các vướng mắc một cách kịp thời, hiệu quả. Nhờ đó, phát huy được tính tích cực, chủ động và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ. 
Trên cương vị là người đứng đầu ngành BHXH tỉnh, ông Tuấn chủ động tham mưu, đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ra những quyết sách có lợi nhất cho nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Nhờ đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên, kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác BHXH, BHYT, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương. 
Giám đốc Tuấn còn có những sáng kiến, đề tài hiệu quả, thiết thực cho ngành, như: Đề tài "Cơ sở khoa học hoàn thiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam"; sáng kiến “Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”; đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh”.
10 năm trên cương vị Giám đốc BHXH tỉnh, với sự tận tâm, nỗ lực của ông Tuấn cùng tập thể cán bộ, người lao động ngành BHXH tỉnh, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua đã có nhiều đổi thay rõ nét. Chỉ đạo toàn ngành tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định, phân loại việc tham gia BHXH của toàn bộ các đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, qua đó xác định được nguồn thu, đối tượng tham gia và có biện pháp khai thác thu cho phù hợp với từng loại hình đơn vị sử dụng lao động, đồng thời giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. Năm 2015, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt và đồng bộ các bước triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Qua triển khai thực hiện, BHXH tỉnh Cao Bằng được đánh giá là một trong 4 đơn vị dẫn đầu trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
Số người tham gia và số thu BHXH, BHYT không ngừng tăng qua các năm. Năm 2010, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 33 nghìn lao động, đến năm 2016 lên tới gần 38 nghìn người, tăng 15% so với năm 2010. Số người tham gia BHYT năm 2010 chiếm 92,2%, năm 2016 đạt 96,2% so với tổng dân số toàn tỉnh, vượt kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả thu luôn đạt trước thời hạn từ 15 - 20 ngày và hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu được giao từ 3 - 12%, tổng số thu từ năm 2010 - 2016 đạt trên 4.700 tỷ đồng. Số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hằng năm luôn thấp hơn kế hoạch được giao và luôn là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ nợ thấp nhất trên toàn quốc. 
Từ năm 2010 - 2016, đã chi trả các chế độ BHXH trên 5.300 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh BHYT trên 1.700 tỷ đồng với trên 5,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh nội, ngoại trú… Tập thể BHXH tỉnh nhiều năm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cá nhân ông Tuấn nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, được Tỉnh ủy và BHXH Việt Nam tặng Bằng khen học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen; đặc biệt năm 2012, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; năm 2017, được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
 Với những cống hiến không mệt mỏi của mình cho ngành BHXH tỉnh, ông Tuấn đã góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp an sinh xã hội trên quê hương Cao Bằng.
Trúc Linh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh