Người đảng viên tâm huyết với quê hương

Chủ nhật 03/02/2013 08:00

Hơn 40 tuổi Đảng và hơn 10 năm làm Chủ tịch UBND huyệnThạch An (năm 1974 - 1987), ông Nguyễn Chức, xã Lê Lai (Thạch An) luôn tận tâm với công việc, hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao phó, đưa huyện phát triển đi lên trong những thời kỳ gian khó nhất.

Ông Nguyễn Chức trao đổi với phóng viên Báo Cao Bằng.

Tuổi thơ ông lớn lên trong những ngày quê hương, đất nước đang quyết tâm bước vào kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). Tinh thần toàn dân kháng chiến đã thấm vào tuổi thanh niên của ông. Thời gian này, ông được gặp đồng chí Ma Văn Tần, Việt An trong Ủy ban Việt Minh xã Đức Thông, giác ngộ đi theo cách mạng đánh đuổi giặc Pháp. Ông tích cực tham gia vào phong trào vận chuyển lương thực từ xã Canh Tân đến xã Kim Đồng để phục vụ Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.

Sau năm 1954, kháng chiến chống Pháp thành công, ông được đi học Trường Thể dục thể thao (1954 -1957) tại Bắc Ninh, Hà Nội. Sau đó, ông về công tác tại Huyện đoàn, Tỉnh Đoàn thanh niên. Năm 1962 - 1963, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ Tỉnh Đoàn thanh niên, bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thanh niên. Những năm 1964 -1974, ông nhận nhiệm vụ về công tác huyện Thạch An, được bầu làm Bí thư huyện Đoàn, sau đó làm Trưởng Công an huyện.

Năm 1974 -1987, ông được bầu giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện. Những năm này, Đảng và Nhà nước ta phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, thay chuyển cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thời cuộc trong chiến tranh, sau chiến tranh và xóa bỏ cơ chế bao cấp. Với sự linh hoạt, tâm huyết với công việc ông đã tập trung, đoàn kết đội ngũ cán bộ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 1974, ông làm Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Huyện ủy, khi đó đang thời kỳ miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam đánh đuổi quân Mỹ. Thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, cả nước, ông tập hợp cán bộ huyện xây dựng củng cố Đảng và chính quyền thực hiện các mặt công tác: Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, kế hoạch phát triển kinh tế, chi bộ cơ sở. Do đó, Đảng bộ và nhân dân huyện sôi nổi quyết tâm vượt khó khăn thực hiện các phong trào thi đua, chỉ tiêu phấn đấu. Xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp vững mạnh. Diện tích đất canh tác mở rộng, thâm canh tăng vụ, trồng rau, màu... Sản lượng lương thực ngày càng tăng, đóng góp cho tiền tuyến vừa đảm bảo nhu cầu đời sống nhân dân. Thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ vượt chỉ tiêu tuyển quân. Trước và sau ngày đất nước thống nhất, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, ông đã cùng Đảng bộ và nhân dân huyện luôn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần cùng cả nước tiến hành thắng lợi đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1986, Đảng ta khởi xướng công cuộc xây dựng đổi mới đất nước. Là người lãnh đạo lâu năm, nhiều kinh nghiệm, ông đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung xây dựng chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát huy sức lao động sản xuất trong nhân dân. Các mô hình sản xuất cây con thế mạnh địa phương được hình thành, đặt nền móng cho Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện đổi mới quê hương những năm tiếp theo.

Cả đời nỗ lực, phấn đấu hết mình cho quê hương, đất nước, ông vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành Trung ương, địa phương tặng nhiều phần thưởng. Năm 1987, ông được về nghỉ chế độ, nhưng ông vẫn không ngừng phấn đấu, luôn là tấm gương sáng về người đảng viên mẫu mực tại xóm, tích cực tham góp ý kiến xây dựng Đảng trong công cuộc đổi mới.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh