Cán bộ tuyên giáo hết lòng vì công việc

Thứ hai 30/07/2018 05:00

Là người có trình độ, năng lực công tác, lập trường tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh, hết lòng vì công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thị Loan, chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được đồng nghiệp yêu mến, tín nhiệm.

Đồng chí Loan nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác chuyên môn.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2008, với mong muốn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng chí Loan tiếp tục học thạc sĩ tại Khoa sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tốt nghiệp năm 2011, đồng chí tham gia thi tuyển và được nhận nhiệm vụ chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Loan chia sẻ: Cán bộ tuyên giáo trước hết phải có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thường xuyên tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Đồng thời, phải là tấm gương mẫu mực trong sống, lao động và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người làm công tác tuyên giáo mà không gương mẫu thì tuyên truyền sẽ thiếu tính thuyết phục, không có được niềm tin từ cán bộ, quần chúng nhân dân.
Là người tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, đồng chí luôn bám sát kế hoạch công tác hằng tháng của phòng, chủ động hoàn thành công việc theo kế hoạch cũng như các công việc phát sinh khi được trưởng phòng phân công bảo đảm tiến độ và chất lượng; luôn nêu cao tinh thần học hỏi, cầu thị, tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động sắp xếp, bố trí thời gian làm việc khoa học, hiệu quả, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ việc “học tập” Bác về phong cách diễn đạt trong cách nói, cách viết, cách ứng xử hài hòa, thực hiện kỷ cương trong các mối quan hệ đối với bản thân mình, đối với công việc và đối với người khác, đồng chí cụ thể hóa hành động “làm theo” trong công tác chuyên môn, đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc.
Trong công tác biên tập Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các nội dung chương trình, kế hoạch Bản tin Thông báo nội bộ hằng năm, hằng tháng; đặt bài, biên tập, lựa chọn tin, bài có chất lượng nhằm nâng cao chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ. Năm 2016, đồng chí tham mưu và thực hiện hiệu quả “Giải pháp nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Bản tin Thông báo nội bộ”. Theo đó, Bản tin Thông báo nội bộ được cải tiến, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, bảo đảm nội dung ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, tính giáo dục, phù hợp thời gian sinh hoạt của chi bộ; tăng cường những thông tin có tính nội bộ, có tính chỉ đạo và định hướng tư tưởng về những vấn đề thời sự “nóng” được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm… Kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở tình hình thời sự ở địa phương, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí còn tích cực tham mưu biên tập tài liệu tham khảo phục vụ hội nghị báo cáo viên thường kỳ bảo đảm về chất lượng và thời gian.
Hằng năm, đồng chí đều được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, gia đình đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Kết quả phân loại cán bộ, công chức đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” nhiều năm liền (từ năm 2012 - 2017), năm 2016 đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Hoàng Phúc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh