Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Toàn tỉnh: Hơn 700 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo

Thứ sáu 17/01/2020 06:00

Năm 2019, kinh phí thực hiện các dự án giảm nghèo toàn tỉnh là 781 tỷ 010 triệu đồng, gồm các dự án thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135, mô hình giảm nghèo bền vững, truyền thông giảm nghèo và thông tin.

Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nuôi bò vỗ béo vươn lên ổn định cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 30a, tỉnh cấp 462,056 tỷ đồng thực hiện 95 công trình cơ sở hạ tầng tai các huyện nghèo; 70.266 triệu đồng thực hiện 146 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, khoán chăm sóc bảo vệ rừng 15.947 ha; 4.000 triệu đồng hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 400 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.

Kinh phí thực hiện Chương trình 135 là 244.288 triệu đồng. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng 184.419 triệu đồng xây dựng 152 công trình khởi công mới, 130 công trình trả nợ và chuyển tiếp; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 67.011 triệu đồng, thực hiện 166 dự án hỗ trợ cho 7.337 hộ, nhân rộng 66 mô hình giảm nghèo với 1.874 hộ tham gia; duy tu, bảo dưỡng 13.156 triệu đồng; xây dựng mô hình 9.339 triệu đồng; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng 7.161 triệu đồng; tổ chức 32 lớp tập huấn cho 2.831 lượt người.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng cấp 270 bộ ti vi màu và đầu thu tín hiệu truyền hình vệ tinh cho 270 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ít người sống tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh