Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Thành phố: Phấn đấu 100% xã, phường xếp loại chất lượng tín dụng đạt khá trở lên

Thứ ba 14/01/2020 08:00

Chiều 13/1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các thành  viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố tham dự cuộc họp.

Năm 2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 118.728 triệu đồng, đạt 99,54% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 57. 273 triệu đồng; nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân 61.455 triệu đồng, tăng 11.432 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 57.841 triệu đồng; doanh số thu nợ 42.370 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay 10 chương trình tín dụng 115.528 triệu đồng, tăng 15.436 triệu đồng, đạt 99,54%.

Dư nợ tăng trưởng tập trung chủ yếu các chương trình: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 11.593 triệu đồng; nhà ở xã hội 2.961 triệu đồng; cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 1.800 triệu đồng; hộ cận nghèo 2.183 triệu đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường 1.854 triệu đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn hết năm 2019 giảm còn 0,37%.

Năm 2020, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH Thành phố tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; triển khai có hiệu quả việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa với các chương trình tín dụng chính sách; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Phấn đấu 100% xã, phường xếp loại chất lượng tín dụng đạt khá trở lên; phấn đấu đưa tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân đạt trên 95%...

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh