Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Thạch An đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa

Thứ năm 29/10/2020 05:00

Huyện Thạch An luôn quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quýt là một trong những loại cây đem lại giá trị kinh tế cho người nông dân.

Huyện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông nghiệp sạch trên địa bàn. Huyện đã chỉ đạo quy hoạch lại sản xuất, phát huy thế mạnh từng vùng và có kế hoạch phát triển phù hợp với từng địa phương, thúc đẩy sản xuất hàng hoá gắn với thị trường. Đồng thời, khuyến khích các hộ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới, đầu tư cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp...

Vì vậy, sau gần 5 năm thực hiện (2016 - 2019) bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất, như: vùng lạc hàng hóa tập trung tại các xã: Vân Trình, Lê Lai, Thái Cường, Đức Xuân, Đức Long, diện tích trung bình 200 ha/năm; vùng thạch đen ở Đức Thông, Trọng Con, Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng và một số địa phương khác của huyện, với diện tích trồng trung bình hằng năm trên 300 ha, sản lượng đạt trên 1.800 tấn; cây hồi ở Thụy Hùng, Danh Sỹ, Lê Lợi, Đức Xuân, Đức Long, Vân Trình, Lê Lai... với diện tích trên 2.245 ha, sản lượng trên 2.500 tấn. Các mô hình về chăn nuôi điển hình như lợn nái từ giống lợn lang Đông Khê triển khai tại 5 thôn/2 xã, đến nay mô hình đã nhân rộng đến 20 thôn/6 xã.

Người dân xã Lê Lai (Thạch An) phát triển cây bí thơm.

Ngoài việc hình thành vùng sản xuất tập trung, huyện quan tâm đến phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa để phát triển ra thị trường, nâng cao giá trị. Tháng 8/2020, UBND huyện Thạch An phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đón nhận nhãn hiệu chứng nhận lê Đông Khê.

Hiện nay, Thạch An có gần 90 ha lê giống địa phương với khoảng 3,6 vạn cây được trồng chủ yếu ở các xã: Lê Lai, Lê Lợi, Đức Long, Vân Trình và thị trấn Đông Khê; riêng vùng trồng tập trung 40 ha tại 2 xã Đức Long, Lê Lợi.

Nông dân xã Minh Khai (Thạch An) ương giống cây trồng.

Đồng chí Vũ Đức Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch An nhận định: Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó quy hoạch các vùng để ổn định sản xuất; vùng phát triển tập trung các cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện góp phần xây dựng nền nông nghiệp huyện phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân xã Canh Tân (Thạch An) phát triển chăn nuôi lợn.

Đảng bộ huyện Thạch An xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó huyện đưa các giống mới và bảo tồn giống địa phương đưa vào sản xuất, ứng dụng công nghệ cao theo quy trình VietGap, xây dựng các sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn OCOP, có nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh.

Phấn đấu đến năm 2025 diện tích cây lê đạt 90 ha; cây chanh leo 65 ha; cây thạch đen 500 ha; cây lạc diện tích 906 ha; rau các loại diện tích 19 ha... Xây dựng 1 trang trại chăn nuôi bò thịt quy mô 500 con, bò sinh sản quy mô 200 con tại xã Vân Trình; xây dựng trang trại chăn nuôi lợn tại xã Lê Lợi với quy mô 1.000 con lợn nái và lợn thương phẩm.

Duy trì diện tích đất lâm nghiệp của huyện đạt 59.775,78 ha, trong đó rừng sản xuất 2.288,69 ha. Tập trung quản lý, bảo vệ tốt rừng tự nhiên hiện có, thực hiện chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất phục vụ phát triển kinh tế... Phấn đấu đến năm 2025 thêm 3 xã về đích nông thôn mới và 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

: Rừng hồi tại xã Đức Long (Thạch An) đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Chủ tịch UBND huyện Lương Ngọc Hữu nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng chăn nuôi tập trung, vùng nguyên liệu cây gỗ lớn, gỗ nhỏ phục vụ chế biến ván thành, ván sợi... Trong đó, quy hoạch các vùng để ổn định sản xuất; vùng phát triển tập trung các cây trồng, vật nuôi chủ lực; xây vùng nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao phù hợp với các cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Góp phần xây dựng nền nông nghiệp huyện phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm có năng suất, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu trong và ngoài huyện, đồng thời phục vụ cho xuất khẩu. Tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.                

Minh Tuyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh