Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Thứ tư 17/04/2019 06:00

Để khắc phục tình trạng chậm giải ngân và tránh dồn việc giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) vào cuối năm như trước đây, tỉnh đang rất quyết tâm, quyết liệt tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân VĐTC.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh.

 TỶ LỆ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT THẤP
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số VĐTC năm 2018 của tỉnh hơn 3.364 tỷ đồng (không bao gồm vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn chuyển nguồn từ các năm trước chuyển sang năm 2018). Trong đó, nguồn vốn giao đầu năm là 2.848,7 tỷ đồng; các nguồn vốn được giao bổ sung trong năm là 515,3 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/01/2019, toàn tỉnh giải ngân được 2.127,2 tỷ đồng, bằng 63,2% kế hoạch (KH). Còn đối với KH VĐTC năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2018 đã giải ngân được 474,3 tỷ đồng, bằng 92,8% KH.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân đạt thấp, song theo các chủ đầu tư, phần lớn các dự án thường do  một số vướng mắc đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm như: khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; thủ tục điều chỉnh hạng mục, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; ảnh hưởng của địa hình, thời tiết; năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế, trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện vẫn còn lúng túng, nhất là trong khâu khảo sát, lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình. Các dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân thanh toán vốn…
Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2018 là 794,3 tỷ đồng, bằng 32,13% KH. Nguyên nhân chậm giải ngân là do việc giao KH vốn chưa sát với khả năng của các sở, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, nguồn vốn trên được tỉnh tập trung bố trí cho 2 dự án lớn, trong khi cả 2 dự án đều gặp nhiều vướng mắc.
Cụ thể, đối với Dự án đường tỉnh 208, ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết thì nguyên nhân chủ quan là do dự án có quy mô lớn, chiều dài tuyến đường là 47,68 km, trải dài qua địa phận các huyện Thạch An, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang địa hình đồi núi phức tạp nên công tác lập trích đo bản đồ giải thửa, kiểm đếm hiện trường mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án rất lớn, trong công tác giải phóng mặt bằng của các huyện còn hạn chế.
Còn đối với Dự án xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 chậm giải ngân là do vị trí các điểm trường ở xa, phải thực hiện vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị bằng xe thô sơ và vận chuyển bộ nên giai đoạn đầu chủ yếu là vận chuyển vật liệu dẫn đến khối lượng thi công đạt thấp. Ngoài ra, dự án không có chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí này do các địa phương tự thực hiện nên việc huy động nguồn lực tại các địa phương, đặc biệt là cấp xã còn hạn chế. Bên cạnh đó, Dự án có 10 điểm trường phải thay đổi địa điểm xây dựng; 7 điểm trường phải điều chỉnh giai đoạn thực hiện do thiên tai; 2 điểm trường thực hiện điều chỉnh phương án thiết kế…
Đối với nguồn vốn nước ngoài, giải ngân được 175,7 tỷ đồng, bằng 51,5% KH. Việc giải ngân chậm là do vướng mắc về cơ chế, do giao KH vốn chưa phù hợp, vướng mắc về phía dự án… Tập trung chính ở Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão (Hòa An). Đến hết ngày 31/1/2019, Dự án mới chỉ giải ngân hơn 9 tỷ đồng, bằng 6% KH. Nguyên nhân do Dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến không thể thi công được phần vai phải của đập nên khối lượng xây lắp hoàn thành rất thấp.
Đối với các dự án khởi công mới năm 2018, những tháng đầu năm chủ yếu là triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, thời gian để triển khai thi công thường tập trung vào cuối năm, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giải ngân. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất hằng năm phụ thuộc vào kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và đến cuối năm 2018 mới có nguồn thu, dẫn đến việc giao vốn cụ thể cho các dự án chậm.

Tính đến hết ngày 31/1/2019, nguồn vốn này mới chỉ giải ngân được 52,5 tỷ đồng, bằng 67,39% KH. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt thấp là do các dự án khởi công mới trong năm 2018 vướng về thủ tục đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thời điểm phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phê duyệt dự án khởi công mới thực hiện sau ngày 31/10/2017 nên không đủ điều kiện giải ngân.
Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu (vốn trong nước) giải ngân được 377,5 tỷ đồng, bằng 85,4% KH. Nguyên nhân giải ngân thấp là do một số dự án không giải phóng được mặt bằng như Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; hết nhiệm vụ chi cho các phần việc không phải xây lắp (Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2 (2017 - 2020); không phải thực hiện việc hoàn trả vốn ứng trước vì Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành quyết định điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đề Thám)...

Ngoài ra, chất lượng khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công chưa tốt dẫn đến phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình, dự án. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo của một số đơn vị chủ đầu tư đối với các đơn vị nhà thầu thi công xây lắp chưa thật sự quyết liệt. Mặt khác, một số công trình đã hoàn thành trong năm nhưng do dự án chưa được quyết toán nên không có cơ sở để thanh toán, giải ngân các chi phí như chi phí kiểm toán, thẩm tra quyết toán...
TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
Năm 2019, tổng kế hoạch VĐTC của tỉnh là 2.034,4 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 892,5 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước) hơn 50 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài ODA là 140,5 tỷ đồng; nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 960,3 tỷ đồng. Đến hết ngày 15/3/2019, toàn tỉnh đã giải ngân được 48,2 tỷ đồng, bằng  2,4% KH.
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thái Hà, nguyên nhân giải ngân những tháng đầu năm đạt thấp là do trong tháng 1/2019, các chủ đầu tư  tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2018. Các dự án khởi công mới năm 2019 còn đang trong quá trình triển khai các trình duyệt, thủ tục đầu tư. Cụ thể, trong số 57 dự án khởi công mới  năm 2019 sử dụng nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương chỉ có 8 dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 4 dự án đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 32 dự án đang được Sở Xây dựng thẩm định; 13 dự án chưa trình thẩm định.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân VĐTC năm 2019, UBND tỉnh quyết liệt yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đăng ký cam kết tiến độ giải ngân chỉ tiêu kế hoạch VĐTC năm 2019. Theo đó, cam kết phấn đấu thực hiện giải ngân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch VĐTC năm 2019 đã được UBND tỉnh giao (trừ các nguồn vốn giao bổ sung trong quý III và quý IV năm 2019 phấn đấu giải ngân đạt tối thiểu 90%); vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 giải ngân đạt 100% trước ngày 31/12/2019.
Các đơn vị chủ đầu tư tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự án, chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền việc điều chuyển chỉ tiêu kế hoạch VĐTC năm 2019 nếu các dự án không giải ngân theo đúng tiến độ thời gian đã cam kết; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân theo tháng, quý, năm theo quy định. Đến hết năm, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp sẽ được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư , thủ tục mở mã dự án đối với các dự án khởi công mới năm 2019, chậm nhất phải xong trong tháng 4/2019.
Trong công tác thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, các sở chuyên ngành, huyện, Thành phố, đơn vị chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về phân cấp thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Công tác tiếp nhận, thụ lý, trả hồ sơ dự án đảm bảo đúng thời hạn, phấn đấu giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án.

UBND các huyện, Thành phố phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu, không tổ chức đấu thầu đối với các dự án khởi công mới năm 2019 khi chưa giải phóng xong mặt bằng. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đang triển khai, nhất là các dự án lớn của tỉnh như: Dự án đường tỉnh 208, Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán…
Các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý và phân cấp đầu tư xây dựng. Tất cả các dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và Trái phiếu chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được giao, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, trường hợp cần thiết phải bổ sung vốn ngoài KH hoặc cần điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực và chương trình mục tiêu phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên cơ sở chỉ tiêu KH vốn đã được giao, các chủ đầu tư tự cân đối các nguồn vốn thuộc thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm của mình, ưu tiên bố trí vốn để thanh toán, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp chủ đầu tư để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2019, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện những yếu kém, sai phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng… Có như vậy mới đẩy nhanh được tiến độ giải ngân theo cam kết, tránh vướng mắc, tránh dồn việc giải ngân vào cuối năm.    

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh