Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Tập trung phát triển kinh tế đối ngoại

Chủ nhật 29/11/2020 06:00

Trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, coi kinh tế đối ngoại là động lực, thời  gian qua, tỉnh đã tập trung đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy tái cơ cấu một số ngành kinh tế, sản phẩm chủ lực của địa phương; xúc tiến thiết lập các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác thương mại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh… Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển; chính trị - xã hội, an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bằng nguồn vốn đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đầu tư nâng cấp hạ tầng khu vực Lối mở Nà Đoỏng, Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh).

Là tỉnh miền núi có đường biên giới dài hơn 333 km, giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đối ngoại, tỉnh duy trì mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi với các cấp, ngành, các huyện biên giới.

Đồng thời xây dựng và củng cố mối quan hệ đối ngoại với các tỉnh, thành khác của Trung Quốc; tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác mới với các tổ chức, địa phương như tỉnh Gangwoon (Hàn Quốc), tỉnh Nagano (Nhật Bản); xây dựng mối quan hệ mật thiết với đại sứ quán các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế; quan tâm thu hút đầu tư, kêu gọi các nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ. Tăng cường xúc tiến, thiết lập các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác thương mại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tập trung tái cơ cấu một số ngành kinh tế, sản phẩm chủ lực như: thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch.

Từ chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại trên cơ sở nâng cao nội lực nền kinh tế, thúc đẩy việc khai thông các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế đối ngoại, tỉnh ưu tiên bố trí hơn 513,2 tỷ đồng thực hiện 17 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực cửa khẩu. Đến nay có 4 dự án đã đi vào hoạt động, 13 dự án đang thực hiện. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019 đạt 9,9 tỷ USD; thu từ xuất nhập khẩu đạt khoảng 835 tỷ đồng, chiếm 13% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Cùng với đầu tư hạ tầng cửa khẩu, tỉnh tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, quảng bá hình ảnh, giới thiệu môi trường, lĩnh vực thu hút đầu tư. Đến nay tỉnh thu hút 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài của 9 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký 21,675 triệu USD và 618 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn ODA ký kết hiệp định mới 2.136 tỷ đồng; giá trị viện trợ đạt 14,5 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường… Các dự án thực hiện trên địa bàn đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ phát triển cộng đồng, cải thiện môi trường, nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần tích cực giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tỉnh tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế cửa khẩu, xúc tiến xây dựng, thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực. Đã hoàn thiện thủ tục nội bộ nâng cấp Cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế; mở Lối mở Nà Đoỏng (Việt Nam) - Nà Ráy (Trung Quốc); hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình Chính phủ xem xét, phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu Lý Vạn (Việt Nam) - Thạc Long (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế.

Mở Lối mở Bản Khoòng (Việt Nam) - Nham Ứng (Trung Quốc) thuộc cặp Cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long; đấu nối giao thông tại Lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy; bố trí 150 tỷ đồng thực hiện Dự án cầu đường bộ II Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc). Khởi công Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Quy hoạch khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh) giai đoạn 2016 - 2025, tỷ lệ 1/500.

Tăng cường hợp tác du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đầu tư các khu, điểm du lịch trọng điểm như Khu du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); duy trì hoạt động trao đổi khách du lịch biên giới Việt - Trung theo Chương trình hợp tác khai thông tuyến du lịch biên giới 2 ngày 1 đêm từ Tịnh Tây, Bách Sắc (Trung Quốc) tới Cao Bằng...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hội đàm, ký biên bản thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác hợp tác kinh tế cửa khẩu với đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Văn Nam, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết lợi thế của hội nhập. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò và nhiệm vụ của công tác ngoại giao kinh tế chưa đầy đủ. Cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của địa phương còn những bất cập nhất định, chưa bảo đảm sức hút mang tính đột phá.

Trình độ, năng lực sản xuất, khả năng liên kết, hợp tác, tiếp thu công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản trị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn từ các doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Kết quả vận động vốn ODA đạt thấp, hoạt động viện trợ phi chính phủ còn thụ động, phụ thuộc nhiều vào sự điều phối của Trung ương. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém, đang trong giai đoạn xây dựng, chưa hình thành vùng sản xuất, chế biến hàng hóa tập trung…

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại, thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng và vận dụng cơ chế, chính sách để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp. Chú trọng cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và hiệu quả trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tạo thuận lợi hơn nữa trong cấp giấy chứng nhận đầu tư, các thủ tục giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đang xây dựng. Đẩy mạnh tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; khuyến khích xây dựng các khu trung chuyển hàng hóa theo mô hình logistics, chuyển lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng cơ chế thích hợp để thu hút các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, phát triển đồng bộ dịch vụ tại các khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh), Tà Lùng (Quảng Hòa), Sóc Giang (Hà Quảng) và các cặp chợ biên giới. Tập trung phát triển hạ tầng du lịch, đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch trọng điểm.                     

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh