Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế đối ngoại

Thứ bảy 08/06/2019 06:00

Kinh tế đối ngoại (KTĐN), trọng tâm là kinh tế cửa khẩu đã được tỉnh xác định là một trong 3 động lực (cùng với nông nghiệp sạch công nghệ cao, du lịch) của tỉnh để phát triển KT - XH địa phương. Những năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực để thực hiện Chương trình phát triển KTĐN.

Hàng hóa chuẩn bị xuất qua Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng.

Thực hiện Chương trình phát triển KTĐN (Chương trình số 11 của Tỉnh ủy), tỉnh tập trung đẩy mạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển địa phương phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và tình hình thực tế của tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển KTĐN, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hằng năm, ban hành Kế hoạch phát triển KTĐN, trong đó xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả.
Các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động, linh hoạt đối với việc triển khai thực hiện chương trình; tích cực phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển KTĐN theo giai đoạn và theo từng năm. Duy trì tốt việc mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực, đặc biệt là với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam..., qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động KTĐN của tỉnh.
Tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển KTĐN trên cơ sở nâng cao nội lực nền kinh tế của tỉnh, đồng thời thúc đẩy việc khai thông các nguồn vốn cho hoạt động KTĐN. Tích cực, chủ động xây dựng cơ chế mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các tập đoàn kinh tế.
Từ năm 2016 đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 2 tỷ 347 triệu USD. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án của 10 doanh nghiệp FDI được cấp giấy phép đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 1.435,2 tỷ đồng. Đang thực hiện 11 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ với tổng vốn nước ngoài theo hiệp định là 2.805,5 tỷ đồng; 2 dự án vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính trong nước với tổng vốn nước ngoài 601 tỷ đồng. Tỉnh đã ký 19 thỏa thuận, biên bản cấp tỉnh với các đối tác nước ngoài, trong đó chủ yếu là các địa phương của Trung Quốc. Đã tiếp nhận và thẩm định 36 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, với tổng giá trị vốn viện trợ phê duyệt hằng năm từ 2,1 - 3,9 triệu USD.
Xác định kinh tế cửa khẩu là trọng tâm của Chương trình phát triển KTĐN, những năm qua tỉnh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu kinh tế tỉnh. Trong giai đoạn 2013 - 2018, tỉnh đã đầu tư 29 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu với tổng mức đầu tư 1.160 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khu vực Cửa khẩu Trà Lĩnh (446,5 tỷ đồng); Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (440,2 tỷ đồng); Cửa khẩu Sóc Giang (226,2 tỷ đồng), trong đó đã bố trí vốn 521,2 tỷ đồng, giải ngân 476 tỷ đồng; có 22 dự án đã hoàn thành, còn 7 dự án đang thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh có 69 dự án đầu tư còn hiệu lực, chủ yếu là thương mại dịch vụ, kho, bến bãi phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa.
 Hiện nay, Quy hoạch Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại Cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch và các thủ tục liên quan trình Sở Xây dựng thẩm định. UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Interserco VCI và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc để thực hiện 2 dự án: Khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại huyện Trà Lĩnh, dự án xây dựng trung tâm logistics tại huyện Trà Lĩnh với tổng vốn đăng ký mỗi dự án khoảng 3,2 nghìn tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng trên 50 ha. Hai dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD vào giai đoạn 2 của dự án, với mức đầu tư mỗi dự án trên 2,2 nghìn tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai xây dựng Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.  
 Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); Hợp tác khai thông tuyến du lịch biên giới (2 ngày, 1 đêm) từ Tịnh Tây, Bách Sắc (Trung Quốc) tới Cao Bằng (Việt Nam) và ngược lại đang được tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh đang nghiên cứu triển khai Hợp tác tuyến du lịch đỏ từ Pác Bó ( Việt Nam) - Long Châu (Trung Quốc). Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.
Bên cạnh một số kết quả đạt được, thực hiện Chương trình phát triển KTĐN còn một số tồn tại hạn chế. Một số nội dung ký kết giữa tỉnh với các đối tác, địa phương nước ngoài thực hiện chưa hiệu quả hoặc chưa được triển khai. Tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cấp cửa khẩu còn chậm, kết cấu hạ tầng chưa phát triển đồng bộ; kết nối giao thông biên giới còn nhiều hạn chế, nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh tế thương mại biên giới.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh thiếu ổn định, hàng hóa chưa phong phú đa dạng; giao nhận, trao đổi hàng hóa phụ thuộc chính sách biên mậu của phía Trung Quốc nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Các cơ chế, chính sách chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế tỉnh… Tiến độ triển khai các thỏa thuận quốc tế đã ký vẫn còn chậm, thậm chí có nội dung đã được ký nhiều lần nhưng chưa được triển khai hoặc không được triển khai.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung hợp tác song phương nhưng quá trình triển khai thực hiện lại gặp vướng mắc dẫn đến việc thực hiện thỏa thuận bị đình trệ như: Thủ tục về xây dựng cầu chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại Cửa khẩu Sóc Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc), mở và nâng cấp cửa khẩu, lối mở... Một số đề án, dự án đầu tư hạ tầng, dịch vụ du lịch tại một số địa phương như Nguyên Bình, Trà Lĩnh chưa thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực.
Để thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển KTĐN, trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm, quy hoạch khu kinh tế, tạo động lực để thu hút, kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và tăng thu ngân sách.

Tập trung chỉ đạo xây dựng tuyến kết nối giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp vận tải, nâng cao lợi thế so sánh giữa Cao Bằng với các địa phương khác trong cả nước; qua đó kết nối thông suốt tỉnh Cao Bằng với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng và đi các nước ASEAN.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong thẩm quyền của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế cửa khẩu; có chính sách ưu đãi riêng về thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động thương mại trong khu kinh tế cửa khẩu. Xây dựng cơ chế điều hành linh hoạt trong hoạt động thương mại biên giới thích ứng với chính sách biên mậu...

Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh