Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Tập trung gỡ khó trong giải ngân vốn đầu tư công

Thứ ba 09/10/2018 07:00

Từ nhiều năm nay, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, song trong quá trình thực hiện, tình trạng chậm giải ngân vốn vẫn diễn ra từ năm này sang năm khác. Đến thời điểm hết năm, các ngành lại báo cáo không giải ngân hết vốn theo kế hoạch. Vậy đâu là nguyên nhân?

Dự án đường phía Nam Khu đô thị mới Đề Thám thi công nhiều năm, nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

 TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CHẬM
Đến ngày 15/9/2018, toàn tỉnh giải ngân được hơn 1.016 tỷ đồng, bằng 35,67% kế hoạch (KH). Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân cao nhất được hơn 432,5 tỷ đồng, đạt 56,5% KH; nguồn ngân sách Trung ương gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu và chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22 giải ngân được hơn 516,5 tỷ đồng, bằng 40,4% KH; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được hơn 66,9 tỷ đồng, bằng 8,4% KH.
Có nhiều chương trình, dự án nằm trong kế hoạch vốn năm 2018 hiện chưa được triển khai hoặc chậm triển khai các nấc bước để giải ngân theo quy định. Cụ thể, vốn hỗ trợ dự án theo Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND, ngày 5/8/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được ghi vốn năm 2018 là 9 tỷ đồng, nhưng hiện chưa được giải ngân; vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được hơn 31,8/200,5 tỷ đồng, bằng 15,9% KH; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được hơn 66,9/794 tỷ đồng, bằng 8,4% KH.
Đối với các dự án lớn do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư, phần lớn đều vướng mắc khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các chủ đầu tư thường đưa lý do khách quan là chưa đủ vốn để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch vì thông thường khi dự án được phê duyệt đầu tư thì mới tiến hành giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án có vốn, nhà thầu có năng lực nhưng phải chờ mặt bằng. Điển hình như: Dự án trọng điểm đường phía Nam Khu đô thị mới Đề Thám đã thi công hàng chục năm, nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Đối với 3 dự án lớn, gồm: Dự án đường tỉnh 208, Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão (Hòa An), Dự án xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, sử dụng vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước, vốn trái phiếu Chính phủ có tổng vốn đầu tư rất lớn (hơn 1.145,5 tỷ đồng), chiếm 40,2% tổng vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh, nhưng đến nay mới chỉ giải ngân được gần 67 tỷ đồng, bằng 5,9% KH. Đây là một trong những lý do kéo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp.
Nguyên nhân của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công là do vướng mắc về cơ chế chính sách, thiếu vốn đối ứng của tỉnh trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến không có mặt bằng giao cho đơn vị thi công xây lắp, đặc biệt là các dự án lớn do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, năng lực tư vấn của một số dự án còn thấp, dẫn đến khâu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa hợp lý, việc tính toán khối lượng chưa đầy đủ dẫn đến phải điều chỉnh dự án, làm chậm tiến độ thi công.
Có nhiều nhà thầu mặc dù đã có khối lượng nhưng chưa tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán. Năng lực của một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu đúng như hồ sơ dự thầu về tiến độ thi công, chưa chủ động về nhân lực, dẫn đến không đảm bảo tiến độ thi công, nhất là đối với những công trình chuyển tiếp. Đặc biệt, năng lực chủ đầu tư cấp xã còn hạn chế, nhiều chủ đầu tư thường phó thác toàn bộ dự án cho đơn vị tư vấn quản lý dự án, giám sát và nhà thầu. Đây là nguyên nhân nhiều công trình chậm tiến độ, kém chất lượng... gây lãng phí, thất thoát vốn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, công tác phê duyệt nghiệm thu quyết toán một số dự án đã hoàn thành còn chậm bàn giao đưa vào sử dụng; một số nhà thầu chậm làm thủ tục báo cáo cho quyết toán dự án đã hoàn thành. Ban quản lý dự án, một số chủ đầu tư chưa sâu sát kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thanh toán.
NHIỀU GIẢI PHÁP THÁO GỠ
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thái Hà, để tránh tình trạng không giải ngân hết nguồn vốn hoặc tập trung vào cuối năm 2018, UBND tỉnh sớm phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia khởi công mới năm 2018 để các đơn vị có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo. Đồng thời có kế hoạch điều chỉnh các dự án đã giao vốn triển khai chậm sang các dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn.
Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương có tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp, tỉnh đã kịp thời có các phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể, như: Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, tỷ lệ giải ngân vốn 0%, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét và giải quyết việc thẩm định hồ sơ vay lại ở cấp Trung ương. Dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tỷ lệ giải ngân vốn 0%, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án thành phần; lập trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng xây lắp, tổ chức thực hiện và giải ngân số vốn kế hoạch năm 2018 đã bố trí cho dự án. Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão (Hòa An) ghi vốn năm 2018 là 150 tỷ đồng, nhưng do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tỷ lệ giải ngân 0%, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng Thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục chi trả tiền đền bù và tuyên truyền vận động các hộ dân sớm di dời ra khỏi khu vực dự án, giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công xây lắp phần vai phải đập và các khối lượng còn lại…
Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các chủ đầu tư, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương thi công công trình; quyết liệt trong công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu lên khối lượng thanh toán nộp vào Kho bạc Nhà nước để thanh toán khối lượng hoàn thành đối với những nguồn vốn đã sẵn sàng kinh phí để giải ngân. Chủ đầu tư đóng vai trò rất quan trọng trong triển khai các dự án nói chung và giải ngân vốn nói riêng. Vì vậy, phải tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh thi công các công trình dang dở. Vào cuối năm, các công trình không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp, sở, ngành chức năng sẽ đề nghị UBND tỉnh kiên quyết không bố trí vốn năm 2019. Mặt khác, cần cắt giảm đối với các dự án hiện chưa có phê duyệt kế hoạch đấu thầu thi công, chưa có báo cáo thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính  để chuyển vốn cho các công trình khác cấp thiết hơn, chủ đầu tư có năng lực hơn.
 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động điều hành của các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh và các địa phương. Nghiêm túc yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành các công trình chuyển tiếp, nhất là các dự án phải thu hồi ứng trước năm 2018, các dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình đã đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm, làm rõ trách nhiệm cá nhân gây chậm trễ trong giao kế hoạch và thanh toán vốn… Có như vậy mới đẩy nhanh được tiến độ giải ngân theo cam kết, tránh vướng mắc vào cuối năm. 

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh