Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường

Thứ sáu 27/11/2020 05:00

Các ngành chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Từ đó, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, đồng thời sẽ tăng được nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác tại mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng (Quảng Hòa).

Toàn tỉnh hiện có 6 loại khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác cho 53 doanh nghiệp với 56 điểm mỏ khoáng sản. Trong đó, 33 mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng trữ lượng địa chất 12.651.000 m3, trữ lượng được phép khai thác 4.781.000 m3; 8 điểm mỏ khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng trữ lượng địa chất 3.600.000 m3, trữ lượng được cấp phép 2.534.000 m3; 13 điểm mỏ khai thác kim loại, phi kim loại với tổng trữ lượng được phép khai thác 22.953.000 tấn.

Để tăng cường quản lý khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã  tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện nghĩa vụ ngân sách trong hoạt động khoáng sản; định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản nhằm kịp thời giải thích, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị.

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, giải tỏa, xử lý theo thẩm quyền tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; rà soát các công trình xây dựng, yêu cầu các nhà thầu thi công phải đăng ký khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình để tránh thất thu các khoản thuế phí có liên quan.

Đồng thời đề nghị Bộ TN&MT phê duyệt, công bố thêm các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh; cho phép lập thêm các đề án điều tra, đánh giá khoáng sản. Từ đó làm rõ tiềm năng khoáng sản tiến tới tăng thêm các khu vực hoạt động khoáng sản nhằm tăng thu ngân sách địa phương.

Cùng với đó, đình chỉ khai thác hoặc thu hồi một số giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Không xem xét, giải quyết quyền ưu tiên trong hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị không hoàn thành nghĩa vụ ngân sách trong hoạt động khoáng sản; thiếu an toàn vệ sinh lao động; không giải quyết các thủ tục hành chính đối với các đơn vị đang nợ thuế, phí trong hoạt động khoáng sản.

Trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Sở TN&MT tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với địa phương như: Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh; công bố danh mục, quy trình thực hiện thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh...

Sở TN&MT phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày môi trường; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia ý kiến thẩm tra, thẩm định cấp quyết định chủ trương đầu tư, kiên quyết không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, lãng phí tài nguyên, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn vệ sinh lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nâng cao công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Từ năm 2019 đến nay, Sở TN&MT tham mưu, trình UBND tỉnh 11 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác khoáng sản và xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường cho 9 mỏ khai thác khoáng sản.

Hằng năm, UBND tỉnh giao Sở TN&MT xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TN&MT theo quy định của Luật Thanh tra, định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ TN&MT và Thanh tra tỉnh.

Trong quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT không xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra riêng về công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản mà lồng ghép thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực bao gồm: Việc chấp hành các quy định về pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại các mỏ, điểm mỏ khai thác khoáng sản...

Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản nộp báo cáo kết quả quan trắc, phân tích môi trường; báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định; hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Năm 2019 có 24/58 cơ sở thực hiện báo cáo kết quả quan trắc phân tích môi trường, 34/58 đơn vị khai thác khoáng sản nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở TN&MT tiến hành 20 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản, qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt trên 1,4 tỷ đồng.

Giám đốc Sở TN&MT Nông Văn Chiêm cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cập nhật và công bố công khai kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để công khai rộng rãi.

Xây dựng quy trình liên thông giải quyết, đảm bảo cắt giảm thời gian giải quyết tối thiểu 20% theo quy định đối với tất cả các thủ tục. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chấp hành các nghĩa vụ theo quy định.                 

Vũ Tiệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh