Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Phát triển cây trồng thế mạnh nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ tư 05/08/2020 06:00

Triển khai Chương trình số 04-CTr/HU của Huyện ủy về phát triển sản xuất hàng hóa cây trúc sào, dong riềng và cây dược liệu giai đoạn 2015 - 2020, huyện Nguyên Bình huy động các nguồn vốn và nguồn lực từ người dân để phát triển cây trồng có thế mạnh của địa phương.

Phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên, nhiều hộ dân xóm Nặm Dân, xã Ca Thành (Nguyên Bình) trồng trúc sào.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, huyện Nguyên Bình đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình phát triển sản xuất hàng hóa cây trúc sào, dong riềng và cây dược liệu giai đoạn 2015 - 2020. BCĐ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án sản xuất, đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình, tăng cường đầu tư cho sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, tạo điều kiện cho hộ dân, kinh tế tập thể phát triển nhằm giảm nghèo, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn nhân lực phù hợp với trình độ sản xuất của địa phương. Đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhằm khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện để Chương trình phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay, huyện đã hình thành được vùng sản xuất cây trúc sào, dong riềng và cây dược liệu tập trung. Trong đó, trúc sào tập trung phát triển tại các xã: Vũ Nông, Yên Lạc, Triệu Nguyên, Minh Tâm, Thành Công, Phan Thanh, Ca Thành. Vùng trồng dong riềng và sản xuất miến dong tập trung tại các xã: Phan Thanh, Thành Công, Vũ Nông, Yên Lạc, Ca Thành và thị trấn Tĩnh Túc. Vùng trồng cây quế lấy tinh dầu tại các xã: Thịnh Vượng, Hoa Thám, Vũ Minh, Tam Kim, Minh Tâm.

Vùng trồng các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: đương quy, bạch truật, hà thủ ô, sâm đỏ, bảy lá một hoa, ú tàu... tập trung tại các xã: Thành Công, Phan Thanh, Triệu Nguyên, Ca Thành, Yên Lạc. Vùng trồng gừng, nghệ tập trung tại 2 xã Quang Thành, Thành Công và có thể mở rộng ra các xã có điều kiện tương đồng. BCĐ huyện, chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng Phja Oắc - Phja Đén phối hợp với UBND các xã trong vùng dự án vận động và hỗ trợ nhân dân trồng cây trúc sào, cây dược liệu quý, kết hợp với chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng của huyện, của tỉnh giao.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nguyên Bình đã có một số doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như: Công ty TNHH Nông - Lâm nghiệp Đức Chung liên kết trồng gừng tại 2 xã: Thành Công, Quang Thành; Công ty DACE Hà Nội liên kết trồng nghệ tại 2 xã: Tam Kim, Thành Công; Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà liên kết trồng cây quế tại các xã: Hoa Thám, Thịnh Vượng, Minh Tâm, Vũ Minh, Tam Kim.

Từ năm 2015 đến nay, huyện thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ người dân từ các chương trình, dự án như: Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Dự án CSSP và nguồn lực từ người dân được 97 tỷ 791 triệu đồng để phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập và tái đầu tư để thực hiện Chương trình.

Năm 2020, diện tích trúc sào của huyện tăng thêm 313,5 ha, đạt 104,52% kế hoạch giai đoạn; nâng tổng diện tích cây trúc sào trên địa bàn huyện lên hơn 2.237 ha, trong đó diện tích đang cho khai thác 1.633,3 ha, đạt 108,89% kế hoạch; cây dong riềng duy trì 200 - 250 ha/năm, sản lượng củ dong đạt trên 10.000 tấn, sản lượng bột đạt trên 1.000 tấn, bảo đảm đủ cho nhu cầu sản xuất.

Cây quế, từ năm 2016 đến nay trồng mới được 842,33 ha, đạt 183,12% kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2020 tổng diện tích cây quế trên địa bàn đạt 1.000 ha; cây gừng trồng tập trung tại 2 xã Quang Thành, Thành Công 14 ha/năm; cây nghệ trồng được 7,4 ha/năm tại các xã: Tam Kim, Hoa Thám, Quang Thành, Thành Công, Thịnh Vượng; cây ú tàu trồng từ 3 - 5 ha/năm, tại các xã: Triệu Nguyên, Yên Lạc, Ca Thành.

Dong riềng được người dân xóm Phja Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình) trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Hiện nay, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, dự án để người dân thấy được hiệu quả của các chương trình, dự án, đặc biệt là hiệu quả từ Chương trình đem lại. Nâng cao hiệu quả và gắn kết chặt chẽ liên kết "4 nhà" trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kêu gọi thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp, HTX đầu tư liên kết phát triển sản xuất các cây trồng có thế mạnh, tiềm năng phát triển của huyện.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn, chuyên canh theo vùng; có cơ chế hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các thành phần kinh tế, nòng cốt là doanh nghiệp và HTX. Tập trung khai thác và tận dụng tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông, lâm nghiệp; kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm có lợi thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường.                  

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh