Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thứ năm 28/05/2020 14:00

Để hoạt động chi ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn vừa đảm bảo đúng cơ chế, chính sách Nhà nước quy định vừa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra, những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh làm tốt công tác kiểm soát chi NSNN đối với các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư, các chương trình thuộc nguồn vốn NSNN và nguồn vốn khác được giao quản lý; giúp tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính Nhà nước tại địa phương…

Cán bộ Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chứng từ chi thường xuyên của các đơn vị.

Hằng năm, KBNN tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN và địa phương về điều hành ngân sách năm. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách triển khai các giải pháp thông báo, báo cáo kịp thời kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến KBNN, các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư... kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên.

Tham gia các dự thảo về chế độ, cơ chế, chính sách của Nhà nước, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác giải ngân, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Hướng dẫn KBNN các huyện, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện công tác quyết toán năm theo luật và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; thực hiện công tác đối chiếu số liệu, báo cáo 11 tháng, 12 tháng để thực hiện tốt công tác khóa sổ, quyết toán niên độ ngân sách năm.

Tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát chi, trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Phòng Kiểm soát chi. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ đều có trình độ chuyên môn sâu, nắm chắc chủ trương của Đảng, quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát chi. Thực hiện phân cấp rõ nhiệm vụ kiểm soát chi cho từng cấp, bộ phận.

Việc kiểm soát chi đối với các dự án được đầu tư từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã), thực hiện phân cấp theo nguyên tắc dự án do cấp nào quản lý thì KBNN cấp đó kiểm soát, thanh toán. Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo KBNN huyện trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin và thực hiện kiểm soát chi cho dự án. Cơ chế giao dịch “một cửa” được hoàn thiện theo hướng một chủ đầu tư, ban quản lý dự án đến giao dịch với một cán bộ quản lý từ đầu cho đến khi có kết quả cuối cùng; khách hàng chỉ giao dịch với một cán bộ kho bạc duy nhất - cán bộ nghiệp vụ trực tiếp quản lý hồ sơ và giải ngân.

KBNN tỉnh luôn chủ động khi có kế hoạch phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật kế hoạch vốn vào các chương trình ứng dụng để phục vụ báo cáo cho các cấp, ngành, kịp thời điều hành NSNN… Đồng thời, nhanh chóng thanh toán cho các dự án đầy đủ hồ sơ gửi KBNN theo quy định. Chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách thu hồi các khoản kinh phí đã tạm ứng, rà soát, phối hợp và thông báo với các cơ quan liên quan như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư và báo cáo cơ quan có thẩm quyền có biện pháp đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kéo dài. Qua đó, kịp thời phát hiện và thu hồi cho ngân sách kinh phí đầu tư không hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo các điều kiện, quy định trong thực hiện chi NSNN qua KBNN. Nâng cao chất lượng kiểm soát chi thông qua việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát chi. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động kiểm soát chi NSNN…

Trưởng Phòng Kiểm soát chi Hoàng Thị Tuyên cho biết: Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh năm 2019 đến ngày 31/12 đạt tổng chi 9.999 tỷ đồng/11.473 tỷ đồng, bằng 87% dự toán giao (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng, chi bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới).

Trong đó, chi thường xuyên 6.632 tỷ đồng/7.353 tỷ đồng, đạt 90% dự toán chi, thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên các đơn vị thuộc KBNN tỉnh phát hiện 2.097 món chưa đủ thủ tục theo quy định đã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện, từ chối thanh toán số tiền 317 triệu đồng. Chi đầu tư 3.367 tỷ đồng/4.120 tỷ đồng, bằng 81,7% kế hoạch, qua công tác kiểm soát chi đầu tư các đơn vị thuộc KBNN tỉnh phát hiện 553 món chi chưa đủ thủ tục theo quy định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện; từ chối thanh toán số tiền 1.310 triệu đồng.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện mục tiêu phát triển KBNN đến năm 2030 hướng tới hình thành kho bạc số, KBNN tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao. Tăng cường thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác theo đúng chế độ quy định.

Cung cấp số liệu cho các cấp, ngành phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành NSNN. Đôn đốc thu hồi tạm ứng các khoản kinh phí thường xuyên, các gói thầu của các hợp đồng, các khoản kinh phí giải phóng mặt bằng còn dư tạm ứng, chưa thanh toán. Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo kế hoạch nhằm rà soát hồ sơ, chứng từ…, phòng tránh, ngăn ngừa tiềm ẩn rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đơn vị sử dụng ngân sách.

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh