Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng - 30 năm xây dựng và phát triển

Thứ tư 27/05/2020 06:00

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1990 - 2020), từ công việc ban đầu chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ nhập - xuất quỹ ngân sách như một thủ quỹ, đến nay Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã kiểm soát toàn bộ các khoản chi của ngân sách Nhà nước (NSNN) và thực hiện chức năng là đầu mối duy nhất thực hiện nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán NSNN, là trung tâm cung cấp cơ sở dữ liệu về thu - chi NSNN cho chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý điều hành ngân sách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh điều hành cuộc họp triển khai nhiệm vụ.

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính để giúp Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách về tài chính và tiền tệ trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng. Ngày 29/5 trở thành Ngày truyền thống của hệ thống KBNN theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước, việc tách chức năng quản lý nhà nước, kinh doanh tiền tệ của hệ thống ngân hàng với chức năng quản lý, điều hành NSNN trực thuộc Bộ Tài chính là hết sức cần thiết. Với chủ trương đó, hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính được tái thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 07/HĐBT ngày 4/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Cùng với sự ra đời của hệ thống KBNN, ngày 1/4/1990, KBNN tỉnh được thành lập. Những ngày đầu mới thành lập, KBNN tỉnh có Văn phòng Chi cục kiêm chức năng chi nhánh Thị xã, được cơ cấu thành 4 phòng và 12 chi nhánh KBNN huyện với 87 cán bộ, công chức hầu hết chuyển từ phòng giao dịch ngân hàng sang. KBNN tỉnh gặp rất nhiều khó khăn từ việc tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý từ ngân hàng, cơ sở vật chất thiếu thốn, chắp vá; đội ngũ cán bộ từ nhiều nơi chuyển về vừa thiếu, vừa yếu, tư tưởng chưa ổn định.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Cao Bằng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng. Tính đến ngày 1/4/2020, KBNN tỉnh có 5 phòng nghiệp vụ, 9 KBNN huyện với 199 công chức. Trình độ thạc sĩ chiếm 5%, đại học chiếm 77%, cao đẳng chiếm 1%, trung cấp 7%, sơ cấp và chưa qua đào tạo 10%.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn ngày càng đồng bộ; các hoạt động nghiệp vụ cơ bản đã được tin học hóa, từng bước ổn định, phát triển toàn diện, bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn chính trị do Đảng, Nhà nước giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT - XH và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và điều hành tài chính, ngân sách của chính quyền các cấp…

Về quản lý quỹ NSNN, KBNN tỉnh không chỉ là cơ quan giữ quỹ NSNN mà còn luôn nâng cao chất lượng quản lý quỹ NSNN. Từ chỗ thụ động chờ đối tượng đến nộp ngân sách, từ năm 2012, KBNN phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan đưa ứng dụng công nghệ vào công tác thu nộp ngân sách thông qua Đề án “Hiện đại hóa thu NSNN” trên địa bàn. Đây là khâu đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính về thu nộp NSNN.

Đến nay, Đề án “Hiện đại hóa thu NSNN” và công tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại được triển khai thực hiện tại KBNN tỉnh và KBNN các huyện trong toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp NSNN; mở rộng không gian, thời gian cho người nộp thuế; người nộp thuế được tiếp cận các phương thức thu nộp hiện đại…).

Quy mô thu NSNN trên địa bàn tăng qua các thời kỳ, đến năm 2019 thu ngân sách đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 345 lần so với năm 1990. KBNN đã phối hợp tích cực với các cơ quan thu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN hằng năm, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời và hạch toán chính xác số thu cho ngân sách các cấp. Đối với nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, KBNN thường xuyên hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát.

Năm 2013 triển khai thực hiện quản lý kiểm soát cam kết chi qua KBNN; năm 2016 thực hiện thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN; từ năm 2017 thống nhất chức năng kiểm soát chi trên cả 2 lĩnh vực là chi thường xuyên và chi đầu tư. Đây là bước tiến trong quản lý ngân sách, qua đó từ chối thanh toán nhiều khoản chi NSNN chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN.

Quy mô chi NSNN ngày càng tăng, năm 2019 đạt 30.347 tỷ đồng, tăng 674 lần so với năm 1990. Chất lượng kiểm soát chi NSNN ngày càng nâng cao, đảm bảo các khoản chi NSNN đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định của Nhà nước.

Về quản lý ngân quỹ KBNN và huy động vốn cho NSNN, KBNN làm tốt công tác quản lý, điều hành ngân quỹ trong toàn hệ thống, luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch. Về công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, hầu hết các hoạt động nghiệp vụ KBNN đã và đang được tin học hóa, hiện đại hóa như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); Dự án hiện đại hóa thu NSNN và tổ chức phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại và tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng với NHNN.

Bên cạnh đó, KBNN thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và giảm thiểu thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng. Triển khai có hiệu quả ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi đối với đơn vị sử dụng ngân sách.

Đầu năm 2019, KBNN tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giao nhận, xử lý hồ sơ chứng từ thanh toán, qua đó khách hàng không phải đến kho bạc giao nhận hồ sơ, chứng từ giấy mà được thay thế bằng việc giao nhận hồ sơ chứng từ điện tử qua mạng Internet. Các tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối Internet, việc thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến đã hạn chế rủi ro trong thanh toán như: giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị do kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt bằng chữ ký số; thông tin thanh toán được bảo mật, an toàn… Bên cạnh đó, KBNN còn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần ổn định đời sống và an sinh xã hội tại địa phương.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, chức năng của KBNN không ngừng hoàn thiện và mở rộng. Ngoài chức năng truyền thống là quản lý quỹ NSNN và huy động vốn thì KBNN được giao bổ sung 2 chức năng quan trọng là tổng kế toán Nhà nước và quản lý ngân quỹ Nhà nước. Có thể khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, KBNN tỉnh luôn có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của ngành và phát triển KT - XH của địa phương.

Những đóng góp đó được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể cán bộ, công chức KBNN tỉnh; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba 1 tập thể, 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 7 tập thể, 28 cá nhân; Bộ Tài chính, UBND tỉnh, KBNN Trung ương tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và nhiều danh hiệu khen thưởng khác cho các tập thể, cá nhân.  

Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh