Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Hòa An tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch

Thứ ba 26/05/2020 05:00

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang được đẩy mạnh, huyện Hòa An xác định hướng đi riêng cho mình, đó là tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, tạo nền tảng xây dựng nông nghiệp thông minh, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa An Đàm Thanh Hưởng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra mô hình trồng ớt tại xã Hồng Việt.

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 25/7/2016 của Huyện ủy Hòa An về tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị; vận động các doanh nghiệp và người dân thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Tập trung chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao; phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; thực hiện liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, tuyên truyền các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, các tiến bộ khoa học vào sản xuất, các mô hình sản xuất hiệu quả cao để nhân rộng tại các hội nghị giao ban của cấp ủy, chính quyền các cấp và tại các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp xóm, tổ dân phố.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tuyên truyền 20 cuộc tại cấp xã, 150 cuộc tại cấp xóm cho trên 10.000 lượt người. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân hiểu đúng về mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp là đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Hòa An đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung các sản phẩm lợi thế của địa phương, từng bước gắn kết giữa sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Lĩnh vực trồng trọt được huyện quan tâm triển khai thực hiện từ khâu quy hoạch, cấp giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với nhiều phương thức đa dạng giúp nông dân giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với việc áp dụng thâm canh tăng vụ bảo đảm an ninh lương thực, tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp tập trung vào chuyển đổi hình thức sang sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Duy trì diện tích các cây trồng hàng hóa mũi nhọn thuốc lá, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, rau màu…

Xác định thuốc lá là cây chủ lực trong Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, hằng năm diện tích trồng thuốc lá đạt trên 1.600 ha; năng suất bình quân đạt 25,2 tạ/ha, sản lượng đạt 4.118,9 tấn; vùng thuốc lá chất lượng cao bình quân tăng 10%/năm. Huyện duy trì và phát triển mô hình rau an toàn, xây dựng vùng rau chuyên canh cho năng suất cao, hằng năm trồng trên 550 ha rau các loại, sản lượng đạt trên 4.500 tấn/năm.

Năm 2018 thực hiện  mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Hồng Việt; năm 2019 thực hiện liên kết sản xuất 10 ha gừng thương phẩm theo hướng hữu cơ tại các xã: Dân Chủ, Quang Trung, Công Trừng, Đức Xuân; 3 ha ớt thương phẩm theo hướng hữu cơ tại xã Hồng Việt; từ năm 2017 - 2019 thực hiện 70 ha khoai tây thương phẩm tại 2 xã Hồng Việt, Hoàng Tung và thị trấn Nước Hai.

Trong lĩnh vực trồng trọt, cây lúa chiếm ưu thế cả về năng suất, chất lượng, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả thực hiện theo hướng liên kết “4 nhà”, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả, thu nhập cho nông dân. Năm 2018 triển khai sản xuất lúa Japonica chất lượng cao theo chuỗi liên kết, năm 2019 đạt 66 ha, các hộ dân trồng lúa được hỗ trợ 70% giống, 50% phân bón; đến năm 2020, huyện mở rộng trồng 300 ha lúa Japonica.

Tập trung phát triển cây ăn quả các loại, đến nay, toàn huyện có 300 ha cây ăn quả, trong đó 31 ha cam Trưng Vương, quýt Hà Trì, còn lại là cây ăn quả khác; hằng năm trên 175 ha cho thu hoạch, sản lượng đạt trên 630 tấn. Chăn nuôi có bước phát triển khá, nhiều mô hình trang trại, gia trại được hình thành như: Công ty cổ phần Chăn nuôi Ánh Dương, Công ty TNHH Thái Dương, Hợp tác xã Xuân Nguyên. Tổng đàn gia súc, gia cầm 440.000 con; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 139,72 tỷ đồng.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn những khó khăn, hạn chế như: Sản xuất hàng hóa tuy đã đạt kết quả khả quan, song sản lượng chưa nhiều, chất lượng chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chưa gắn kết các khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm sản xuất chủ yếu bán thô, chưa qua chế biến nên giá trị thấp và thường bị ép giá.

Các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu hàng hóa và thiếu bền vững; liên kết trong sản xuất còn lỏng lẻo; quy mô, phạm vi liên kết nhỏ, chưa có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại điển hình; chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường.Việc huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp còn hạn chế; hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi, cơ sở sản xuất, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản.. . chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, chưa hình thành những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn.

Để tạo nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp thông minh giai đoạn 2021 - 2025, thời gian tới, huyện hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nông, lâm nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, giảm nghèo bền vững tiến tới phát triển ổn định. Xây dựng vùng nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao phù hợp với các loại cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của huyện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật VietGap, GlobalGap, hữu cơ... và có sức cạnh tranh cao để cung ứng trong và ngoài tỉnh; tạo bước đột phá về tăng trưởng ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiếp tục ổn định diện tích trồng lúa vụ đông xuân trên 1.000 ha, vụ hè thu 3.673 ha, sản lượng trung bình trên 20.000 tấn/năm; phấn đấu trên 300 ha lúa chất lượng cao. Duy trì vùng trồng nguyên liệu thuốc lá ổn định với diện tích 1.600 ha/năm, trong đó có 50% diện tích thuốc lá chất lượng cao, sản lượng đạt 4.200 tấn.

Mở rộng diện tích trồng 40 ha cam Trưng Vương, 40 ha quýt Hà Trì; phấn đấu trồng 40 ha rau màu ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo quy trình VietGap hoặc quy trình hữu cơ tại các xã: Hồng Việt, Hoàng Tung, Đức Long và thị trấn Nước Hai; trồng 195 ha gừng, nghệ theo quy trình VietGap hoặc quy trình hữu cơ tập trung tại các xã: Trương Lương, Quang Trung, Đại Tiến, Hoàng Tung, Hồng Nam.

Phấn đấu tổng đàn lợn trên 48.000 con; xây dựng 1 trang trại lợn rừng quy mô 200 con nái, 2.000 con lợn thịt; 2 trang trại lợn thịt quy mô 300 con lợn nái, 6.600 con lợn thịt. Phát triển đàn bò trên 16.000 con tại các xã: Dân Chủ, Nam Tuấn, Đức Long, Trương Lương, Nguyễn Huệ, Hồng Nam, Bình Dương; duy trì diện tích nuôi 105 ha cá tại thị trấn Nước Hai và các xã: Bạch Đằng, Hồng Việt, Hoàng Tung, Nam Tuấn, Đức Long.

Trồng rừng gỗ lớn 4.400 ha, trồng lại rừng sau khai thác 200 ha; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn 600 ha; trồng rừng cây gỗ nhỏ 1.360 ha; trồng lại sau khai thác cây gỗ nhỏ 400 ha... Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa An

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh