Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Hòa An chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Thứ năm 20/09/2018 06:00

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Hòa An đã chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nông dân huyện Hòa An thu nhập cao từ thâm canh rau màu.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung vào chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; thực hiện liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Việc xây dựng nông thôn mới được huyện quan tâm tích cực; công tác tuyên truyền, vận động được tập trung chỉ đạo với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, như: Phát động phong trào cả huyện xây dựng nông thôn mới; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”...; nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo nhận được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhận thức của người dân nông thôn đã dần thay đổi, tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Các xã trong huyện đã làm khá tốt việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng nông thôn mới; nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...
Việc thu hút, khuyến khích tư nhân đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh. Toàn huyện đã thành lập 56 hợp tác xã, trong đó có 7 hợp tác xã nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa các hình thức sản xuất trên địa bàn nông thôn; có 8 doanh nghiệp đầu tư thu mua thuốc lá, 2 doanh nghiệp đầu tư thu mua lạc giống, khoai tây. Thường xuyên chỉ đạo các ngành, các xã liên kết với các doanh nghiệp triển khai thực hiện các mô hình dựa vào thế mạnh, điều kiện đất đai của từng xã, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, là cơ sở để mở rộng sản xuất trong những năm tiếp theo, hướng tới sản xuất hàng hóa theo hướng thị trường. Đến nay, có 8 xã đạt chuẩn về tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất.
Đang phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018, bộ mặt nông thôn xã Bế Triều khởi sắc từng ngày. Chủ tịch UBND xã Bế Triều Bế Xuân Khu cho biết: Xã đã chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; tổ chức thực hiện các mô hình trên địa bàn; lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị, tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Việc xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa hệ thống đường nông thôn, nâng cấp mương thủy lợi phục vụ sản xuất được chủ trọng đầu tư... Vì vậy, năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt hơn 3.399 tấn, bằng 104,2% kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 48 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,3%. Xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có nhiều chuyển biến. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở nông thôn hiện nay tập trung chủ yếu là vận động nhân dân phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nhà văn hóa xóm. Đến nay, huyện đã xây dựng được 222/264 nhà văn hóa xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng.
Bí thư Huyện ủy Hòa An Bế Thanh Tịnh nhận định: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2008 - 2018 đạt 4%/năm; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bước đầu đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, như: vùng trồng cây thuốc lá, đến nay đã trồng tại 17/21 xã, thị trấn, diện tích trên 1.800 ha, chiếm 50% diện tích trồng thuốc lá của cả tỉnh; vùng trồng rau tại các xã Bình Long, Hồng Việt, Hoàng Tung; cây dong riềng tại xã  Nguyễn Huệ, cam tại xã Trưng Vương, quýt tại xã Hà Trì... Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho nhân dân, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh