Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thứ tư 12/06/2019 14:00

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng do Chính phủ Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ có tổng nguồn vốn 36,27 triệu USD, được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2022 tại 35 xã thuộc 4 huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An. Sau hơn 2 năm thực hiện, Dự án bước đầu góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân xóm Lũng Rẩu, xã Vân An (Hà Quảng) trồng gừng trâu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng tập trung hỗ trợ trực tiếp cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo nông thôn, hộ nông dân, nhóm đồng sở thích (CIG), cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ưu tiên hộ nghèo nông thôn có đất và sức lao động, bao gồm cả các hộ kinh doanh; người nghèo nông thôn có việc làm tay nghề thấp; người nghèo nông thôn thiếu đất sản xuất song có khả năng và mong muốn làm ăn; nông dân điển hình có những kỹ năng cần thiết để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ngoài ra, các đối tượng khác cũng được hưởng lợi từ dự án như: các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong chuỗi giá trị có cùng lợi ích trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ bền vững phù hợp với người nghèo.
Tại huyện Hà Quảng, Dự án thực hiện từ năm 2017, gồm 11 xã với 122 xóm, 3.672 hộ dân được hưởng lợi các hoạt động. Đến nay, các xã vùng dự án thành lập được 53 nhóm CIG về trồng trọt, chăn nuôi với 842 hộ tham gia, gây quỹ tiết kiệm được trên 224 triệu đồng. Phối hợp với Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh khảo sát, lập hồ sơ đầu tư 15 công trình giao thông nông thôn tại các xã vùng dự án phục vụ phát triển sản xuất. Thực hiện các mô hình điểm như: Trồng đỗ đen tại 2 xã Sỹ Hai, Thượng Thôn; trồng chanh leo tại xã Mã Ba; trồng rau an toàn tại xã Quý Quân...

Các mô hình đều đạt hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình đỗ đen trồng vào vụ hè thu năm 2018, tại 2 xã Thượng Thôn và Sỹ Hai, quy mô 2 ha với 31 hộ tham gia. Các hộ dân được hỗ trợ 100% giống và phân bón, được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây đỗ đen. Sau 3 tháng, cây đỗ đen cho thu hoạch, trung bình mỗi ha thu trên 800 kg. Sản phẩm đỗ đen được Công ty TNHH thực phẩm An Lành ký kết hợp đồng bao tiêu  với giá 35 nghìn đồng/kg; trừ chi phí đầu tư ban đầu cho thu lãi trên 22 triệu đồng/ha.  Mô hình trồng gừng trâu tại các xã Cải Viên, Vân An với diện tích mỗi xã 20 ha, năng suất đạt từ 17 - 20 tấn/ha, được Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Đức Chung bao tiêu sản phẩm với giá từ 5 - 6 nghìn đồng/kg, cây gừng đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân.
Anh Hứa Văn Dùng, xóm Lũng Rẩu, xã Vân An chia sẻ: Cây gừng phù hợp với khí hậu, đất đai ở vùng này, trồng gừng thu nhập cao hơn trồng ngô, đỗ tương. Tuy nhiên, trước đây cây gừng chưa có đầu ra, giá bán bấp bênh, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Hiện nay, cây gừng đã có doanh nghiệp đến ký cam kết liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nên bà con yên tâm đầu tư sản xuất.

Từ năm 2017 đến nay, trong khi Dự án chưa nhận được nguồn vốn ODA từ ngân sách Trung ương, tỉnh đã ứng 32,566 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động của Dự án. Đến nay, toàn tỉnh có 10.579 lượt người là cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân được tiếp cận với các hoạt động của Dự án, trong đó có 4.504 nữ, 3.990 hộ nghèo, cận nghèo. Các xã vùng Dự án thành lập và duy trì hoạt động 174 nhóm CIG với sự tham gia của 2.649 thành viên. Có 125 nhóm đã huy động các thành viên tiết kiệm được hơn 727,7 triệu đồng cho các thành viên nhóm vay quay vòng với lãi suất theo quy định của nhóm.

Đồng thời, Dự án triển khai thí điểm 30 mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Có 11 doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với các nhóm sở thích vùng Dự án về đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm như: Mô hình sản xuất rau an toàn tại các huyện Thạch An, Nguyên Bình được cấp chứng nhận rau an toàn và được kết nối với Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, Công ty cổ phần công nghệ xanh CAD và Công ty TNHH thực phẩm An Lành Cao Bằng... bao tiêu sản phẩm; mô hình trồng gừng trâu, nghệ đỏ tại 2 huyện Hà Quảng, Thông Nông được kết nối với Công ty DACE, Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Đức Chung bao tiêu sản phẩm...

Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh phối hợp với Ban điều hành dự án huyện và Ban Quản lý dự án các xã vùng dự án thực hiện rà soát, đánh giá các công trình xây dựng cơ bản từ đề xuất của các nhóm theo các tiêu chí đánh giá quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn. Các công trình được đánh giá và xếp hạng theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn thực hiện đầu tư trong năm 2019, khi được bố trí vốn ODA từ ngân sách Trung ương.
Để thực hiện các mục tiêu của Dự án và giải ngân đúng tiến độ đã được ký kết với nhà tài trợ vốn vay IFAD, trong thời gian tới, Dự án tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp và Ban thực thi dự án của các đơn vị liên quan của tỉnh; duy trì các hoạt động nhóm CIG, mô hình nông nghiệp trên địa bàn các huyện, xã; xây dựng đầu tư chiến lược (SIP) cấp tỉnh; phê duyệt 35 kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị (VCAP) tại các xã dự án; nghiên cứu và lập bản đồ rủi ro thiên tai tại các xã dự án.

Hoàn thiện quy trình Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia định hướng thị trường và có thông tin biến đổi khí hậu; hỗ trợ duy trì hoạt động các nhóm CIG hiện có và thành lập thêm các nhóm CIG mới. Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn đã được lựa chọn tại các xã Dự án như: đường nông thôn, đường nội đồng, kiên cố hóa mương, chợ đầu mối nông sản...    

Lý Thắng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh