Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Dư nợ tín dụng giảm 1,5%

Thứ hai 01/06/2020 10:00

5 tháng năm 2020, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 11.709 tỷ đồng, giảm 179 tỷ đồng, giảm 1,5% so với ngày 31/12/2019.

 

Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh Cao Bằng.

Trong đó, 3.958 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn, giảm 5%; 7.751 tỷ đồng dư nợ trung dài hạn, giảm 0,4%. Doanh số cho vay đạt 5.602 tỷ đồng, gồm 4.564 tỷ đồng doanh số cho vay ngắn hạn; 1.038 tỷ đồng doanh số cho vay trung dài hạn. Doanh số thu nợ đạt 5.781 tỷ đồng, gồm 4.771 tỷ đồng doanh số thu nợ ngắn hạn và  ước đạt 1.010 tỷ đồng doanh số thu nợ trung dài hạn. Nợ xấu 53 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,45%, giảm 13,3 tỷ đồng so với ngày 31/12/2020.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 6.440 tỷ đồng, giảm 0,2% so với 31/12/2019. Có 310 doanh nghiệp và 40 hợp tác xã có dư nợ 3.356 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 2.640 tỷ đồng, tăng 2,2% so với ngày 31/12/2019.

Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh 5 tháng đạt 22.442 tỷ đồng, tăng 2,3% so với ngày 31/12/2019. Trong đó có 19.505 tỷ đồng nguồn vốn huy động tại địa phương, tăng 2,3%, gồm 3.335 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm 13,6%; 15.291 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, tăng 7,1%; 879 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, giảm 5,5%; 2.937 tỷ đồng nguồn vốn quản lý, tăng 2,5%.      

N.M

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh