Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ tư 13/06/2018 06:00

Năm 2018, toàn tỉnh được phân bố hơn 2.814 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết ngày 15/5, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 431,7 tỷ đồng, bằng 15,34% kế hoạch (KH) vốn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp cho thấy, công tác giải ngân của các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Để tránh tình trạng không giải ngân hết nguồn vốn hoặc tập trung giải ngân vào cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Dự án đường tỉnh 208, đoạn qua thị trấn Đông Khê (Thạch An) được bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo thống kê, tính đến ngày 15/5/2018, toàn tỉnh giải ngân kế hoạch đầu tư công tính theo các nguồn vốn đạt hơn 431,7 tỷ đồng, bằng 15,34% KH. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 251,1 tỷ đồng, đạt 32,8% KH; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 67 tỷ đồng, bằng 13,52% KH; nguồn vốn các chương trình mục tiêu 44,8 tỷ đồng, đạt 23,98% KH; vốn ODA 40,63 tỷ đồng, bằng 13,24% KH; vốn hỗ trợ người có công về nhà ở 25,6 tỷ đồng, bằng 10% KH.
Kết quả giải ngân theo chủ đầu tư đạt rất thấp, toàn tỉnh có 17/37 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Trung bình tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của các chủ đầu tư là sở, ban, ngành đạt 14,4% KH; trung bình tỷ lệ giải ngân vốn của chủ đầu tư là các huyện, Thành phố đạt 16,5% KH, trong đó UBND huyện Thạch An giải ngân nhanh nhất đạt tỷ lệ 23%.
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trùng Khánh Đinh Mạnh Thắng cho biết: Năm 2018, huyện Trùng Khánh được giao kế hoạch vốn hơn 67,6 tỷ đồng. Đến ngày 15/5, huyện giải ngân được hơn 7,68 tỷ đồng, bằng 11,4% KH. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân được hơn 3,5 tỷ đồng, bằng 35,5% KH; vốn các chương trình mục tiêu giải ngân được hơn 4,1 tỷ đồng, đạt 11,9% KH; nguồn thu xổ số kiến thiết, vốn hỗ trợ người có công về nhà chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân giải ngân chậm là do huyện gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; các quy định về quản lý đầu tư xây dựng chặt chẽ, nhiều thủ tục; một số chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong điều hành dự án; năng lực của các chủ đầu tư cấp xã còn hạn chế (huyện có 19 xã làm chủ đầu tư đối với nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia); nhiều dự án hiện chưa được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư…
Cùng với huyện Trùng Khánh, hiện nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn trong công tác giải ngân. Cụ thể đối với Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoáng, xã Ngũ Lão (Hòa An), Dự án đường khu đô thị mới Đề Thám (Thành phố), Dự án đường tỉnh 208, Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú đang gặp vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư nên hạn chế khả năng thi công, khối lượng hoàn thành còn ít. Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2018 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 những tháng đầu năm chủ yếu trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quyết định, do đó chưa có khối lượng để thanh toán. Năng lực một số chủ đầu tư, nhất là cấp xã còn yếu; các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia không có kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Các dự án khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn cân đối địa phương chủ yếu lập các thủ tục hồ sơ để tiến hành lựa chọn nhà thầu.
Một số dự án sử dụng nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết, vốn thu từ sử dụng đất mặc dù có chỉ tiêu năm 2018 nhưng chưa thu được dẫn đến chưa có nguồn để giải ngân. Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các huyện, Thành phố theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 26/1/2018, song do các huyện, Thành phố đang thực hiện rà soát lại danh sách hộ gia đình chính sách được hưởng (do việc khảo sát đã thực hiện từ lâu nên một số hộ đã được hỗ trợ xây mới từ các tổ chức, cá nhân hoặc thay đổi phương án xin từ hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà sang xây mới do nhà đã xuống cấp hoặc đã tự cải tạo; một số hộ đã bán nhà)... dẫn đến công tác giải ngân chậm.
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị và thẩm định hồ sơ công trình của một số chủ đầu tư và của các cơ quan chức năng còn chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm của một số địa phương, ban quản lý dự án một số chủ đầu tư chưa sâu sát, chưa chặt chẽ, còn nể nang và chưa chủ động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thanh toán đảm bảo tiến độ… Kế toán của một số ban quản lý dự án còn hạn chế về năng lực nên một số dự án được giao chỉ tiêu vốn trả nợ từ 2014 trở về trước nhưng đến đầu tháng 4/2018 mới thanh toán. Năng lực của tư vấn một số dự án còn thấp (giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật chưa hợp lý, tính toán khối lượng chưa đúng, chưa đầy đủ)…, trong quá trình triển khai thi công phải điều chỉnh dự án, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thi công.
Ngoài ra, việc phối hợp giữa các chủ đầu tư với huyện, xã trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, nhất là những dự án do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh làm chủ đầu tư nhưng mặt bằng do UBND huyện, xã phụ trách giải phóng mặt bằng thực hiện còn chậm. Nhiều nhà thầu mặc dù đã có khối lượng nhưng chưa tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán. Một số dự án phải đến điểm dừng kỹ thuật thì mới lập hồ sơ thanh toán. Công tác phê duyệt nghiệm thu quyết toán các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng của một số dự án còn chậm; một số nhà thầu chậm trong việc làm thủ tục báo cáo hoàn công phục vụ cho việc quyết toán dự án hoàn thành. Đến nay, vẫn còn nhiều dự án chưa phê duyệt được quyết toán. Năng lực của một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu đúng như hồ sơ dự thầu về tiến độ thi công, chưa chủ động về nhân lực, dẫn đến không đảm bảo tiến độ thi công đối với những công trình chuyển tiếp.
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thái Hà, để tránh tình trạng không giải ngân hết nguồn vốn hoặc tập trung giải vào cuối năm 2018, UBND tỉnh sớm phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia khởi công mới năm 2018 để các đơn vị có cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động điều hành của các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh và các địa phương. Nghiêm túc yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành các công trình chuyển tiếp, nhất là các dự án phải thu hồi ứng trước năm 2018, các dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình đã đưa vào sử dụng..., phấn đấu đến hết tháng 6/2018, phải hoàn thành hồ sơ dự án khởi công mới năm 2018, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khối lượng thanh toán, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm, làm rõ trách nhiệm cá nhân gây chậm trễ trong giao kế hoạch và thanh toán vốn.

Bài và ảnh: Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh