Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Đẩy mạnh thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh

Thứ hai 06/07/2020 06:00

Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 30/8/2019 của Tỉnh ủy về Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2020.

Mô hình trồng rau bắp cải hữu cơ tại xóm Phja Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình).

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án, BCĐ thực hiện Đề án đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2020. Phát huy tiềm năng, lợi thế một số loại cây trồng, vật nuôi của tỉnh, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3,6%/năm; tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2025 ước đạt 4.798 tỷ đồng, tăng 814 tỷ đồng so với năm 2020.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 1,8%/năm; giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt đến năm 2025 đạt 2.843 tỷ đồng. Áp dụng khoa học công nghệ tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và nâng cao giá trị đối với diện tích các loại cây trồng được ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như: cam, quýt năng suất đạt 30 tấn/ha, giá trị bình quân đạt 450 triệu đồng/ha; cây lê năng suất bình quân đạt 50 tấn/ha, giá trị bình quân đạt 250 triệu đồng/ha; cây gừng, nghệ năng suất bình quân đạt 200 tấn/ha, giá trị bình quân đạt 160 triệu đồng/ha...

Phát triển trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với diện tích đạt 1.990 ha. Thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ về giống, quy trình sản xuất hữu cơ, VietGap... phù hợp với từng loại cây trồng. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp mới như: ứng dụng công nghệ cảm biến mặt đất, giám sát năng suất, dịch hại; hệ thống mạng, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và xử lý thông tin về sản xuất, thị trường sản phẩm. Thực hiện việc liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, HTX trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm...

Trong đó, cây cam, quýt sản xuất theo quy trình VietGap, quy mô diện tích 190 ha tại huyện Trùng Khánh, Hòa An; cây lê quy mô diện tích 200 ha tại các huyện: Thạch An, Nguyên Bình, Hòa An; cây gừng, nghệ sản xuất theo quy trình hữu cơ, quy mô diện tích 700 ha tại 2 huyện Hà Quảng, Hòa An; cây chanh leo sản xuất theo quy trình VietGap, quy mô diện tích 500 ha tại các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An, Hà Quảng;

Xây dựng Đề án phát triển cây hạt dẻ Trùng Khánh giai đoạn 2020 - 2025, trong đó đến năm 2025 có 300 ha dẻ được ứng dụng các giải pháp về giống, thực hành sản xuất theo quy trình VietGap; cây rau sản xuất theo quy trình hữu cơ hoặc rau an toàn, với quy mô diện tích 100 ha tại các huyện: Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An và Thành phố.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nội dung đã đề ra, đối với lĩnh vực trồng trọt, tổ chức khảo sát địa điểm, chuẩn bị làm việc với các đơn vị triển khai xây dựng vườn ươm, nhà sơ chế, nhà bảo quản phục vụ sản xuất. Xây dựng 1 vườn ươm quy mô 1 ha, sản xuất từ 500.000 - 700.000 cây/năm  tại Thành phố gồm: 100.000 cây giống cam, quýt; 80.000 cây giống lê Đài Loan, lê vàng; 500.000 cây giống chanh leo phục vụ giống cung ứng cho các địa phương thực hiện;

Xây dựng 3 nhà lưới trồng rau tại  huyện Nguyên Bình, Hòa An và Thành phố; 6 nhà sơ chế, xử lý, đóng gói tại các huyện: Hòa An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Thạch An và Thành phố; 4 nhà bảo quản lạnh tại các huyện Trùng Khánh, Thạch An và Thành phố với quy mô 500 tấn/năm.

Trong năm 2020, chủ yếu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong khâu giống, xây dựng vườn ươm cây giống, kỹ thuật chăm sóc, phối hợp với một số doanh nghiệp, HTX triển khai hệ thống tưới tự động đối với một số diện tích cây trồng phù hợp. Trong đó, 113 ha gừng, nghệ tại Hà Quảng, Hòa An; cải tạo 10 ha cam, quýt tại Trùng Khánh, Hòa An; 15 ha chanh leo tại Thạch An; trồng mới 20 ha cây lê và cải tạo 6 ha tại huyện Thạch An;

Xây dựng Đề án phát triển cây dẻ, thực hiện trồng mới 10 ha và cải tạo 2 ha cây dẻ tại huyện Trùng Khánh; trồng 2 ha rau theo quy trình an toàn tại huyện Hòa An, Thành phố. Xây dựng 1 vườn ươm giống cây ăn quả với quy mô 2.000 - 5.000 m2 do Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp thực hiện, sản xuất cây giống phục vụ năm 2020 - 2021 gồm  160.500 cây giống cam, quýt, chanh leo; xây dựng 1 nhà lưới trồng rau tại Hòa An; xây dựng 2 nhà sơ chế rau tại Hòa An, Thành phố với quy mô 100 m2.

Phối hợp với doanh nghiệp, người dân xây dựng hệ thống tưới trên một số cây trồng tại một số địa phương; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm, bao bì, đóng gói một số sản phẩm chanh leo, cam, quýt, lê, rau... Tổ chức các lớp tập huấn sản xuất quy trình hữu cơ, quy trình sơ chế, bảo quản, đóng gói các sản phẩm...
                            (còn nữa)

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh