Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Đẩy mạnh thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh

Thứ ba 07/07/2020 06:00

Lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 2,8%/năm; giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 440 tỷ đồng. Phát triển vùng nguyên liệu cây gỗ lớn, gỗ nhỏ phục vụ chế biến ván thanh, ván sợi MDF; vùng nguyên liệu lâm sản ngoài gỗ (trúc, quế, hồi, cây dược liệu...) phục vụ các cơ sở chế biến mỹ nghệ, tinh dầu...

Rừng trúc sào xóm Lũng Pán, xã Huy Giáp (Bảo Lạc).

Tỉnh đẩy mạnh thu hút, kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng vườn ươm giống tại xã Chu Trinh (Thành phố), xã Bạch Đằng (Hòa An). Quy mô sản xuất giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến 43.000.000 cây giống các loại; trồng mới rừng gỗ lớn 17.400 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh; trồng lại sau khai thác 1.000 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trùng Khánh, Hà Quảng;

Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang trồng gỗ lớn 1.600 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh, Hà Quảng. Trồng mới rừng cây gỗ nhỏ 5.200 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Hà Quảng; trồng lại rừng sau khai thác 2.000 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm.

Trồng cây lâm sản ngoài gỗ 1.200 ha cây trúc tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Hà Quảng; 500 ha hồi tại các huyện: Thạch An, Bảo Lạc, Trùng Khánh. Trồng 250 ha cây dược liệu hà thủ ô, lan kim tuyến, bảy lá một hoa, giáo vàng tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Trùng Khánh. Cấp chứng chỉ rừng 30.000 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Giao rừng, cho thuê rừng với diện tích 364.698 ha trên địa bàn các huyện và Thành phố.

Rà soát, khảo sát địa điểm xây dựng cụm cơ sở chế biến lâm sản gồm: hồi, quế tinh dầu, chế biến dược liệu dự kiến tại huyện Nguyên Bình. Từ năm 2023, tổ chức rà soát, khảo sát địa điểm xây dựng Nhà máy Chế biến gỗ công nghệ cao để tiến hành lập danh mục dự án thu hút, khuyến khích đầu tư, đến năm 2026 dự kiến triển khai xây dựng Nhà máy Chế biến gỗ công nghệ cao, tự động hóa dây chuyền sản xuất tại Thành phố hoặc Bảo Lạc.

Thực hiện các mục tiêu, nội dung đề ra, phát triển lâm nghiệp xác định tập trung triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giống phục vụ sản xuất; thúc đẩy thu hút xây dựng Nhà máy Chế biến gỗ công nghệ cao, các cơ sở chế biến trúc, quế, hồi, cây dược liệu... nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Năm 2020, tổ chức rà soát địa điểm xây dựng 1 vườn ươm giống tại xã Chu Trinh (Thành phố) hoặc xã Bạch Đằng (Hòa An) và một số doanh nghiệp khác để kêu gọi, tham gia đầu tư xây dựng vườn giống, thực hiện các giải pháp dẫn giống các loại cây trồng, đáp ứng nhu cầu cây giống năm 2020 là 3.500.000 cây giống các loại.

Trồng mới 650 ha rừng tại các huyện Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh, Nguyên Bình; ngoài ra có thể mở rộng tại các huyện: Quảng Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang; trồng lại rừng sau khai thác 90 ha tại 2 huyện Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trùng Khánh; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 120 ha tại các huyện: Hòa An, Thạch An.

Trồng mới rừng gỗ nhỏ 650 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An; trồng lại sau khai thác 150 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Hà Quảng; khoanh nuôi rừng tái sinh 1.440 ha tại các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Quảng Hòa. Trồng cây lâm sản ngoài gỗ 170 ha trúc tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Hà Quảng; 90 ha hồi tại các huyện: Thạch An, Bảo Lạc, Trùng Khánh; 85 ha quế tại 2 huyện Thạch An, Nguyên Bình; 17 ha cây dược liệu tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Trùng Khánh.

Khảo sát và xác định địa điểm, diện tích rừng sẽ cấp chứng chỉ; điều tra, khảo sát tìm địa điểm xây dựng cơ sở chế biến lâm sản: hồi, quế, cây dược liệu tại 2 huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc...
   
        (còn nữa)

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh