Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Cơ hội và thách thức trong triển khai cấp chứng chỉ rừng

Thứ hai 11/11/2019 13:00

Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 1/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng để đánh giá chất lượng quản lý rừng bền vững, xây dựng những bộ tiêu chuẩn gồm các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số làm thước đo khi tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ cho những khu rừng. Triển khai thực hiện công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ trên địa bàn tỉnh cũng gặp những khó khăn, thách thức.

Người dân xóm Nà Thôm, xã Đa Thông (Thông Nông) trồng rừng.

Việc triển khai cấp chứng chỉ rừng là phù hợp với xu thế phát triển bền vững của quốc tế và phù hợp với chiến lược phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam, từ đó, nhận được sự hợp tác, hỗ trợ về mặt chính sách và quản lý ở các cấp trong quá trình triển khai tại tỉnh. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đồ gỗ thì việc được cấp chứng chỉ rừng là sự phát triển cần thiết và tất yếu.
Tuy nhiên, quá trình tiếp cận và triển khai cấp chứng chỉ rừng ở Cao Bằng sẽ đặt ra không ít thách thức, do tiến trình thực hiện cần nhiều thời gian để nâng cao nhận thức về lợi ích cũng như năng lực cho các đối tượng chủ rừng. Mặc dù cũng đã có chiến lược và một số chính sách liên quan đến quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, nhưng hiện nay việc cụ thể hóa chính sách ở các cấp chưa đầy đủ và phù hợp để hỗ trợ tiến trình cấp chứng chỉ rừng một cách hiệu quả trên thực tế. Số lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ về chứng chỉ rừng còn hạn chế, do đó, so với nhu cầu ngày càng tăng của chủ rừng trong việc tiếp cận chứng chỉ rừng chưa đáp ứng một cách hiệu quả. Đa số tiến trình tiếp cận chứng chỉ rừng còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ một số chương trình dự án hoặc công ty nước ngoài.
Với nhận thức và năng lực quản lý của chủ rừng còn hạn chế nên động lực cũng như quyết tâm của chủ rừng chưa cao trong việc tiếp cận chứng chỉ rừng. Do còn phụ thuộc nhiều vào các tổ chức/chuyên gia trong quá trình tư vấn và đánh giá cấp chứng chỉ nên chi phí ban đầu cao đối với chủ rừng, nhất là đối tượng nhóm hộ. Vấn đề quy hoạch và lựa chọn đối tượng sản xuất (cây gì) chưa phù hợp và thiếu ổn định làm ảnh hưởng lớn đến tiến trình tiếp cận và quy mô cũng như đảm bảo tính bền vững của chứng chỉ rừng.
Trên cơ sở những khó khăn và thách thức nêu trên với tình hình thực tế tỉnh, thời gian tới, tỉnh cần đề ra một số giải pháp tạo điều kiện cho tiến trình triển khai cấp chứng chỉ rừng đạt hiệu quả cao trên địa bản tỉnh. Trước hết, cụ thể hóa các chính sách liên quan đến quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, từ đó xây dựng chiến lược và quy hoạch lâm nghiệp cụ thể theo hướng tiếp cận chứng chỉ rừng, nhất là ở các cấp cơ sở (huyện, xã, xóm, chủ rừng…). Đưa mục tiêu chứng chỉ rừng vào kế hoạch phát triển lâm nghiệp của tỉnh/huyện/xã. Nâng cao tính chủ động cũng như vai trò quản lý và xúc tiến của chính quyền địa phương trong lĩnh vực này.

Đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia đạt tiêu chuẩn yêu cầu trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn về chứng chỉ rừng cũng như đủ năng lực đánh giá chứng chỉ được các tổ chức quốc tế công nhận và ủy quyền. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có rừng, ngành lâm nghiệp quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; cần kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... Có như vậy mới triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững không chỉ đáp ứng các yêu cầu của thị trường về nguồn gốc, xuất xứ gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp, mà còn là giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020, đáp ứng đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, bảo đảm nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện đời sống, lợi ích của người trồng và làm nghề rừng.  

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh