Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Cơ hội thu hút nguồn lực để đầu tư và phát triển

Thứ ba 02/06/2020 05:00

Sau sáp nhập, thị trấn Nước Hai (Hòa An) mở rộng cả về diện tích, quy mô dân số... tạo ra nhiều cơ hội cho địa phương tập trung thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KT - XH, phấn đấu từng bước xây dựng thị trấn Nước Hai theo tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2040.

Cán bộ Bộ phận "Một cửa" thị trấn Nước Hai (Hòa An) tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức sau khi sáp nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 864-NQ/UBTVQH ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; từ cuối năm 2019, thị trấn Nước Hai (Hòa An) đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 5 xóm thuộc xã Bình Long, 8 xóm thuộc xã Hồng Việt, 3 xóm thuộc xã Đức Long và 19 xóm thuộc xã Bế Triều về Thị trấn.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nước Hai Hoàng Văn Huyên cho biết: Sau sáp nhập, Đảng ủy Thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp bất thường HĐND Thị trấn để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND Thị trấn. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo phương án đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Trong quá trình sắp xếp, Thị trấn đặc biệt quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập (tổng hợp hồ sơ, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính giải quyết); xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình cụ thể, chậm nhất đến năm 2024 giảm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo đúng Nghị định số 34 của Chính phủ, Thông tư số 13 của Bộ Nội vụ.

Tiến hành nghiêm túc việc kiểm kê tài sản, tài chính của các đơn vị trước khi sáp nhập, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng tài sản, tài chính sau sáp nhập; thực hiện việc chuyển đổi con dấu của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp xã cũ theo đơn vị hành chính cấp xã mới đúng quy định. Duy trì thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức; xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới trụ sở làm việc, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị hành chính mới…

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, khắc phục khó khăn, thị trấn Nước Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành các công việc liên quan sau sáp nhập và đi vào hoạt động từ ngày 2/3/2020. Đến nay, Thị trấn có 5 tổ dân phố, 19 xóm với diện tích 21,27 km2, quy mô dân số 13.304 người, 29 chi bộ với 1.435 đảng viên. Đảng ủy Thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2020.

Đây là bước ngoặt quan trọng, tạo điều kiện tập trung các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian quy hoạch, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đồng thời phát huy thế mạnh của các xã, xóm sáp nhập trong phát triển KT - XH, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Nước Hai trở thành đô thị loại IV và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Để đạt mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, thời gian tới, Đảng ủy Thị trấn tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền; tạo ra bước phát triển KT - XH, tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất nông sản, thực phẩm sạch, đẩy mạnh vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, tiếp tục thực hiện xây dựng đô thị mới, thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh