Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

Ảnh hưởng dịch COVID-19, dư nợ tín dụng chỉ tăng 0,5%

Thứ hai 06/07/2020 13:00

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 mới đạt 11.950 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm.

Bao gồm 4.150 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn, giảm 0,4%; 7.800 tỷ đồng dư nợ trung dài hạn, tăng 1%. Doanh số cho vay đạt 6.985 tỷ đồng gồm 5.494 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 1.491 tỷ đồng cho vay trung dài hạn; Doanh số thu nợ đạt 6.923 tỷ đồng gồm 5.509 tỷ đồng thu nợ ngắn hạn và 1.414 tỷ đồng thu nợ trung dài hạn. Nợ xấu 55 tỷ đồng, chiếm 0,46% trên tổng dư nợ, so với cuối năm 2019, dư nợ xấu giảm 11,3 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 6.488 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tại các ngân hàng thương mại là 3.885 tỷ đồng, tăng 0,4%. Hiện có 305 doanh nghiệp và 28 hợp tác xã có dư nợ 3.350 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại, chiếm 36,0% tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 2.662 tỷ đồng, tăng 3,0% so với đầu năm.

Khách hàng đến giao dịch tại AGRIBANK chi nhánh Cao Bằng.
 Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 22.496 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 19.606 tỷ đồng, tăng 2,8%, gồm 3.373 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm 12,6%; 15.390 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, tăng 7,8%; 843 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, giảm 9,4%. Nguồn vốn quản lý đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 0,9%.
N.M

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh