Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế

9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 25.600 tỷ đồng

Thứ năm 22/09/2022 05:19

9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 25.600 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 482 tỷ đồng, tăng 1,9%.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh Cao Bằng.

Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 22.200 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 393 tỷ đồng, tăng 1,8% gồm: 4.179 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm 10,86%; 18.020 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, tăng 4,75%; 1 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, giảm 85,71%. Nguồn vốn quản lý đạt 3.400 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 189 tỷ đồng, tăng 5,88%.

Doanh số cho vay đạt 15.406 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 14.515 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 13.750 tỷ đồng, tăng 6,9%; nợ xấu 180 tỷ đồng, chiếm 1,31% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 0,49%.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (gồm cả Ngân hàng Chính sách xã hội) đạt 7.510 tỷ đồng, tăng 1,75% so với đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tại các ngân hàng thương mại đạt 4.343 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 345 doanh nghiệp, 28 hợp tác xã dư nợ 3.385 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại, tăng 6,1%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.307 tỷ đồng, tăng 12,9% so với ngày 31/12/2021. Dư nợ tập trung tại một số chương trình: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường.

N.M

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh