Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế
Hà Quảng: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 11.869 tấn
Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2019 - 2020, huyện Hà Quảng gieo trồng 690 ha thuốc lá, 3.241 ha ngô, 170 ha lúa, 100 ha đỗ tương, 100 ha gừng, 100 ha lạc L14. Đến nay, các xã, thị trấn đã gieo trồng 640 ha ngô, 581,4 ha thuốc...
Thạch An: Trồng 36 ha cây keo lai mô
Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Thạch An triển khai thí điểm mô hình “Trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai sản xuất theo phương pháp nuôi cấy mô” tại 2 xã Minh Khai,...
Hòa An: Doanh số cho vay các chương trình tín dụng đạt trên 4 tỷ đồng
Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa An có tổng nguồn vốn huy động đạt 299 tỷ 826 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 24 tỷ 135 triệu đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ...
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, Tỉnh đoàn Thanh niên đã cụ thể hóa bằng phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”. Phong trào được triển khai rộng rãi, sôi nổi với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, thu hút...
Hà Quảng: 5.037 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Đến hết năm 2019, huyện Hà Quảng có 5.037/6.418 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 78,5% kế hoạch.
Phân bổ kinh phí trên 898 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Năm 2020, toàn tỉnh được Trung ương phân bổ kinh phí 898 tỷ 560 triệu đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng gấp đôi so với năm 2019.
Nguyên Bình: Giá trị thu nhập từ dong riềng trên 10 tỷ đồng
Năm 2019, giá trị kinh tế mang lại cho người trồng, chế biến dong riềng trên địa bàn huyện Nguyên Bình đạt trên 10 tỷ đồng.
Quảng Uyên: 4.924 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Đến hết năm 2019, huyện Quảng Uyên có 4.924 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 63,7% so với tổng số hộ nuôi gia súc trên địa bàn, vượt 6% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020; tổng nguồn vốn thực hiện...
Toàn tỉnh: Hơn 3.748 tỷ đồng đầu tư cho giao thông nông thôn
Giai đoạn 2010 - 2019, toàn tỉnh đã được đầu tư hơn 3.748 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn.
Chủ động cung ứng phân bón cho sản xuất vụ đông xuân
Để vụ đông xuân 2019 - 2020 đạt kết quả cao, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang tập kết phân bón sẵn sàng cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng cho nông dân. Giá các...
Tập trung các hoạt động của Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ
Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh do Chính phủ Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ, triển khai từ tháng 8/2017 góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo tại các xã vùng Dự án. Để đạt hiệu...
Năm 2020, phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm: Chu Trinh (Thành phố), Quảng Hưng (Quảng Uyên), Đức Long (Hòa An), Lương Can (Thông Nông), Thị Hoa (Hạ Lang), Ngọc Côn (Trùng Khánh), Yên Thổ (Bảo Lâm), Huy Giáp (Bảo Lạc).
Toàn tỉnh: 124 hợp tác xã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã
Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 24 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 366 HTX; 124 HTX chuyển đổi và thành lập mới theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 113 HTX thành lập...
Trung tâm KN&GNLN tỉnh: Tổ chức 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật
Từ nguồn ngân sách địa phương và trung ương năm 2019, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 480 lượt nông dân.
Toàn tỉnh: Phân bổ trên 247 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135
Năm 2020, toàn tỉnh được phân bổ 247 tỷ 740 triệu đồng thực hiện Chương trình 135. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 177 tỷ 278 triệu đồng, vốn sự nghiệp 70 tỷ 462 triệu đồng.